Τρίτη, Μάιος 22, 2018

Το ΔΣ της ΠΟΟ ανακοινώνει πως από σήμερα 17 Δεκεμβρίου 2012 προστέθηκε στη δύναμη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ορνιθολογίας ένας ακόμα σύλλογος.

 

Διαβάστε περισσότερα: ΑΤΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΝΑΡΙΝΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ (ΑΣΚΕ)

Το ΔΣ της ΠΟΟ ανακοινώνει πως από σήμερα 24 Σεπτεμβρίου 2012 προστέθηκε στη δύναμη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ορνιθολογίας ένας ακόμα σύλλογος.

 

Διαβάστε περισσότερα: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΓΟΥΣ (ΠΕΣΥΠ)

Το ΔΣ της ΠΟΟ ανακοινώνει πως από σήμερα 24 Σεπτεμβρίου 2012 προστέθηκε στη δύναμη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ορνιθολογίας ένας ακόμα σύλλογος.

 

Διαβάστε περισσότερα: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΩΔΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΦΩΠ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΛΟΝΙΚΗΣ)

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Νέο ΔΣ και εκλογή αντιπροσώπων COM HELLAS
  2. Διαδικασία πρόσκλησης κριτών COM-OMJ
  3. Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ομοσπονδίας
  4. Ένταξη Νέου Κριτή στην Ένωση των Κριτών της Ομοσπονδίας
No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.

 poo300

COM HELLAS

COM