Τρίτη, Μάιος 22, 2018

Ενημερώθηκαν εγγράφως τα μέλη - σύλλογοι της Ομοσπονδίας για την τακτοποίηση της τακτικής συνδρομής τους για το έτος 2017.

Υπενθυμίζεται ότι η πληρωμή πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την διεξαγωγή της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας, που εκτιμάται να γίνει μέσα στο Μάρτιο του 2017 και σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως με νεώτερη ανακοίνωση.

 Εκ μέρους του Δ.Σ

Παναγιώτης Μακρής

Γενικός Γραμματέας

Ενημερώθηκαν εγγράφως τα μέλη - σύλλογοι της Ομοσπονδίας για την υποχρέωση της συμπλήρωσης και αποστολής στο γενικό γραμματέα της Ομοσπονδίας των στοιχείων των εκτροφέων τους που είναι ταμειακώς εντάξει για το έτος 2016, προκειμένου να συμπληρωθεί το τηρούμενο βιβλίο πρωτοκόλλου εκτροφέων των συλλόγων της Ομοσπονδίας.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού της Ομοσπονδίας τα μέλη - εκτροφείς των συλλόγων της Ομοσπονδίας είναι γραμμένα υποχρεωτικά στο Ομοσπονδιακό πρωτόκολλο εκτροφέων και διατηρούν το προσωπικό τους κωδικό αριθμό που είναι σταθερός και αμετάβλητος.

Εκ μέρους του Δ.Σ

Παναγιώτης Μακρής

Γενικός Γραμματέας

 

Σας ενημερώνουμε ότι με ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 29-12-2016 εγκρίθηκε το σχέδιο του Κανονισμού με θέμα <Ομοσπονδιακή Τεχνική Διεύθυνση (ΟΜ.Τ.Δ) και Ομοσπονδιακές Τεχνικές Επιτροπές (ΟΜ.Τ.Ε)>.

Αποστείλαμε εγγράφως στα μέλη - συλλόγους το σχέδιο του κανονισμού, προκειμένου αφού το μελετήσουν προσεκτικά να μας υποβάλουν τυχόν προτάσεις τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας δίνει μεγάλη σημασία στην σπουδαιότητα του έργου των Ομοσπονδιακών Τεχνικών Επιτροπών και της Ομοσπονδιακής Τεχνικής Διεύθυνσης και για αυτό το λόγο πρότεινε στα μέλη - συλλόγους της Ομοσπονδίας να δείξουν μεγάλο ενδιαφέρον και σημασία, τόσο στην έγκριση του κανονισμού στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2017 (πιθανή ημερομηνία εντός του Μαρτίου), όσο και στην στελέχωσή των Ομοσπονδιακών Επιτροπών τους από εκτροφείς των συλλόγων τους που εκπληρούν τα προβλεπόμενα από το κανονισμό κριτήρια υποψηφιότητας τους.

Εκ μέρους του Δ.Σ

Παναγιώτης Μακρής

Γενικός Γραμματέας

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Ευχές από το Διοικητικό Συμβούλιο
  2. 2ος Ομοσπονδιακός Διαγωνισμός - Έκθεση Καναρινιών Φωνής Timbrado Español Κατηγορίας C
  3. Πρόσκληση σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας
  4. Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση Ομοσπονδίας
No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.

 poo300

COM HELLAS

COM