Πρόσκληση στην Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Κυριακή 27 Μαρτίου 2016 δεν πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας, λόγω μη προβλεπόμενης απαρτίας, σύμφωνα με το καταστατικό της Ομοσπονδίας. Η Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 3 Απριλίου 2016, την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος.

 

Κατά τα άλλα, τα θέματα, το πρόγραμμα και το δικαίωμα συμμετοχής των αντιπροσώπων των μελών - συλλόγων ισχύουν σύμφωνα με τη προηγούμενη πρόσκληση.

 

Με εντολή του Δ.Σ

Παναγιώτης Μακρής

Γενικός Γραμματέας

Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας

Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 27 Μαρτίου 2016 και ώρα 11:00 στο Περιστέρι και επί της οδού Πελοπίδα 85, στα Εκπαιδευτήρια Παπαχαραλάμπους, θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει η προβλεπόμενη από το καταστατικό της Ομοσπονδίας απαρτία, θα πραγματοποιηθεί Επαναληπτική Γ.Σ την επόμενη Κυριακή 3 Απριλίου 2016, την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος.

Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι τα παρακάτω:

1. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2015
2. Έγκριση έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής έτους 2015
3. Έγκριση πάγιας τακτικής ετήσιας συνδρομής μελών – συλλόγων στην Ομοσπονδία
4. Ετήσιος Ομοσπονδιακός διαγωνισμός – έκθεση έτους 2016
5. Παγκόσμιος διαγωνισμός – έκθεση έτους 2017 στην Ισπανία
6. Συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις αντιπροσώπων συλλόγων νομού Αττικής-Πειραιώς με εξουσιοδότηση

Το πρόγραμμα της Γενικής Συνέλευσης έχει ως ακολούθως:

10:15 - 10:30 Προσέλευση αντιπροσώπων συλλόγων
10:30 - 11:00 Ελεγχος ταυτοποίησης των αντιπροσώπων των μελών - συλλόγων
11:00            Έναρξη Γενικής Συνέλευσης

Παρακαλούνται όπως οι αντιπρόσωποι των συλλόγων ακολουθήσουν με σχολαστικότητα το ανωτέρω πρόγραμμα.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ έχουν όσοι σύλλογοι έχουν ενημερώσει την Ομοσπονδία με τους αντιπροσώπους τους και είναι ταμειακώς εντάξει.

Με εντολή του Δ.Σ

Παναγιώτης Μακρής
Γενικός Γραμματέας

Έκτακτη Γεν.Συνέλευση

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 19 Απριλίου 2015 και ώρα 11:00 στο Αιγάλεω και επί της οδού Αγίου Βασιλείου 19 θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα «Αναπλήρωση μελών Δ.Σ».

Συγκεκριμένα θα διεξαχθούν εκλογές για την αναπλήρωση τακτικού μέλους και συγκεκριμένα του υπεύθυνου δημοσίων σχέσεων και αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. Η θέση του υπεύθυνου δημοσίων σχέσεων θα αναπληρωθεί από τον υποψήφιο που θα πάρει τις περισσότερες ψήφους κατά την ψηφοφορία της έκτακτης γενικής συνέλευσης, ενώ θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι ως αναπληρωματικά μέλη και ανάλογα με τις ψήφους τους θα λάβουν τις θέσεις του 1ου, 2ου, 3ου, κλπ αναπληρωματικού μέλους αντίστοιχα. Η αναπλήρωση των μελών του Δ.Σ γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του καταστατικού της Ομοσπονδίας.

Όσοι αντιπρόσωποι των μελών – συλλόγων της Ομοσπονδίας επιθυμούν την υποψηφιότητα τους για την αναπλήρωση των μελών του Δ.Σ, παρακαλούνται να δηλώσουν την υποψηφιότητα τους έως και την Τετάρτη 8 Απριλίου 2015 στοe-mail του γενικού γραμματέα (secretary@fpo.gr).  Μετά από την ημερομηνία αυτή καμία υποψηφιότητα δεν θα γίνει δεκτή. Θεωρούμε ότι οι υποψήφιοι για τη θέση του υπεύθυνου διεθνών σχέσεων οφείλουν να γνωρίζουν αρκετά καλά μία τουλάχιστον ευρωπαϊκή γλώσσα.

Ενημερώνουμε τους συλλόγους ότι όσοι δεν έχουν αποστείλει λίστα με τους 7 αντιπροσώπους τους μαζί με το πρακτικό της Γενικής συνέλευσης που τους ανέδειξε έως την ημερομηνία διεξαγωγής της έκτακτης Γ.Σ της Ομοσπονδίας, δεν θα συμμετάσχουν σε αυτήν και κατ’ επέκταση στη διαδικασία της ψηφοφορίας.

Αποχώρηση Συλλόγου ΕΑΚ

Αποχώρηση συλλόγου Ε.Α.Κ από την Ομοσπονδία

Σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας κατά την έκτακτη συνεδρίασή του στις 18 Μαρτίου 2015 έκανε δεκτή την από 11-3-2015 αίτηση του συλλόγου <Ελληνική Ακαδημία Καρδερίνας – Ε.Α.Κ> για αποχώρησή του από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ορνιθολογίας.

Στον αποχωρήσαντα σύλλογο ευχόμαστε καλή τύχη και στα μέλη –εκτροφείς του καλή συνέχεια στα πτηνά συντροφιάς που εκτρέφουν. 

Σελίδα 7 από 25