Διοικητικός Απολογισμός έργου Δ.Σ έτους 2015 - Προγραμματισμός έτους 2016

 

Σας ενημερώνουμε ότι απεστάλη στα μέλη - συλλόγους της Ομοσπονδίας ο διοικητικός απολογισμός του Δ.Σ για το έτος 2015 καθώς και ο προγραμματισμός δράσεών του για το έτος 2016. Ο εν λόγω διοικητικός απολογισμός - προγραμματισμός εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δ.Σ κατά τη τακτική του συνεδρίαση στις 28 Φεβρουαρίου 2016.

Επισημαίνεται ότι είναι η πρώτη φορά από την λειτουργία της Ομοσπονδίας που συντάσσεται διοικητικός απολογισμός και προγραμματισμός, εγκρίνεται ομόφωνα από το Δ.Σ και αποστέλλεται για ενημέρωση των μελών - συλλόγων της Ομοσπονδίας.

Με εντολή του Δ.Σ

Παναγιώτης Μακρής

Γενικός Γραμματέας

Ένταξη Νέων Συλλόγων στη Π.Ο.Ο

Σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ο, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2016, ενέκρινε ομόφωνα την αίτηση των παρακάτω συλλόγων στην Ομοσπονδία μας:

1. Ελληνικός Σύλλογος Εκτροφέων Καρδερίνας (Ε.Σ.Ε.Κ)

2. Εξωραϊστικός Παμπειραϊκός Σύλλογος Λευκής Περιστεράς <Η Ειρήνη>

3. Σύλλογος Αθλητικών Περιστεριών Περάματος


Στους νέους συλλόγους ευχόμαστε καλή επιτυχία στην εκπλήρωση των στόχων τους και ελπίζουμε σε άριστη συνεργασία τόσο με την Ομοσπονδία όσο και με τα υπόλοιπα μέλη - συλλόγους της Ομοσπονδίας.

Κατόπιν εντολής του Δ.Σ

Παναγιώτης Μακρής

Γενικός Γραμματέας

Διαγραφή Συλλόγων από τη Π.Ο.Ο

Σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ο, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2016, αποφάσισε ομόφωνα την διαγραφή των παρακάτω μελών - συλλόγων της:

1. Σύλλογος Φίλων Περιστεριών ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

2. Σύλλογος Ελλήνων Εκτροφέων Πτηνών Συντροφιάς (Σ.Ε.Ε.Π.Σ)

3. Ένωση Ορνιθολογίας Θεσσαλονίκης (Ε.Ο.Θ)

Η διαγραφή των μελών - συλλόγων έγινε σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού της Ομοσπονδίας, για μεν τους δύο πρώτους συλλόγους λόγω μη καταβολής της ετήσιας τακτικής συνδρομής έτους 2015 και για το τρίτο σύλλογο, λόγω αναστολής λειτουργίας του.

Ευχαριστούμε θερμά τους διαγραφέντες συλλόγους και τα μέλη τους για την συνεργασία που είχαμε όλο το χρονικό διάστημα που ανήκαν στην Ομοσπονδία μας και ευχόμαστε σε κάθε μέλος - εκτροφέα ατομική και οικογενειακή υγεία και ευτυχία.

 

Κατόπιν εντολής του Δ.Σ

Παναγιώτης Μακρής

Γενικός Γραμματέας

64ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ετους 2016 στο Matosinhos της Πορτογαλίας

Στην επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση της 29ης Νοεμβρίου 2015 προσδιορίστηκε η διαδικασία και οι δύο προϋποθέσεις που οφείλουν να ακολουθήσουν τα μέλη - σύλλογοι της Ομοσπονδίας και οι εκτροφείς των συλλόγων της για την πραγματοποίηση του ταξιδιού μεταφοράς των πτηνών συντροφιάς από την Ελλάδα στη Πορτογαλία.

Επισημαίνεται ότι πέραν του συνολικού κόστους του ταξιδιού, η τιμή συμμετοχής κάθε πτηνού ανέρχεται στο ποσόν των 12 ευρώ και η τιμή του καταλόγου (υποχρεωτικός για κάθε εκτροφέα που θα δηλώσει πτηνά συντροφιάς) στα 12 ευρώ.

Παρακαλούνται τα μέλη - σύλλογοι της Ομοσπονδίας να ενημερώσουν τους εκτροφείς τους για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις πραγματοποίησης του ταξιδιού μεταφοράς των πτηνών συντροφιάς, όπως σας διαβιβάστηκε με e-mail από το Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας στις 30 Νοεμβρίου 2015.

 

Σελίδα 9 από 25