Κατάρτιση Ημερολογίου Διαγωνισμών - Εκθέσεων Συλλόγων της Ομοσπονδίας για το έτος 2016

Στις 22/4/2016 ενημερώθηκαν τα μέλη - σύλλογοι της Ομοσπονδίας να αποστείλουν τα απαραίτητα στοιχεία συμπληρωμένα σε τυποποιημένη φόρμα που τους στάλθηκε, προκειμένου στη συνέχεια η Ομοσπονδία να καταρτίσει το ημερολόγιο με τους διαγωνισμούς - εκθέσεις των συλλόγων για το έτος 2016 και να το προβάλλει στην ιστοσελίδα και το facebook της.

Τακτική Γενική Συνέλευση Ομοσπονδίας Έτους 2016

Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 3 Απριλίου 2016, στο Περιστέρι, πραγματοποιήθηκε η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Έτους 2016.

Στη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ) συμμετείχαν 74 αντιπρόσωποι μελών - συλλόγων της Ομοσπονδίας (56 με φυσική παρουσία και 18 με εξουσιοδοτήσεις).

Ομόφωνα εκλέχθηκαν ως Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο Παναγιώτης Γρηγοριάδης, του ΕΣΕΜ, γραμματέας ο Δημήτρης Καρούσης, του ΕΣΕΜ και ψηφοσυλλέκτης ο Δημήτρης Αθανασίου, του ΦΑΠ.

Τα θέματα της Γ.Σ ήταν τα ακόλουθα:

  1. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Έτους 2015
  2. Έγκριση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε) Έτους 2015
  3. Έγκριση Πάγιας Τακτικής Ετήσιας Συνδρομής Μελών – Συλλόγων στην Ομοσπονδία
  4. Ετήσιος Ομοσπονδιακός διαγωνισμός – έκθεση Έτους 2016
  5. Παγκόσμιος διαγωνισμός – έκθεση Έτους 2017 στην Ισπανία
  6. Συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις Αντιπροσώπων μελών – συλλόγων νομού Αττικής – Πειραιώς με εξουσιοδότηση

Αποφάσεις που ελήφθησαν

         1. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Έτους 2015

Εγκρίθηκε ομόφωνα ο οικονομικός απολογισμός έτους 2015 από τους παρευρισκόμενους αντιπροσώπους των μελών - συλλόγων της Ομοσπονδίας.

       2.Έγκριση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε) Έτους 2015

Εγκρίθηκε ομόφωνα η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2015 από τους παρευρισκόμενους αντιπροσώπους των μελών - συλλόγων της Ομοσπονδίας.

       3.Έγκριση Πάγιας Τακτικής Ετήσιας Συνδρομής Μελών – Συλλόγων στην Ομοσπονδία

Εγκρίθηκε με πλειοψηφία η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας ως πάγια τακτική ετήσια συνδρομή των μελών - συλλόγων της Ομοσπονδίας το ποσόν των 40 ευρώ.

      4. Ετήσιος Ομοσπονδιακός διαγωνισμός – έκθεση Έτους 2016

Εγκρίθηκε ομόφωνα από τους παρευρισκόμενους η πρόταση της ΕΛΙΤ για πιθανή πραγματοποίηση ομοσπονδιακού διαγωνισμού – έκθεσης καναρινιών φωνής έτους 2016 με αποδοχή των προϋποθέσεων που τέθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

      5. Παγκόσμιος διαγωνισμός – έκθεση Έτους 2017 στην Ισπανία

Εγκρίθηκε ομόφωνα η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα έξοδα που απαιτούνται για τη πραγματοποίηση της αποστολής πτηνών συντροφιάς στο παγκόσμιο διαγωνισμό - έκθεση στην Ισπανία το 2017. Θα υπάρχει συνεχής συνεργασία του ΔΣ με τα μέλη - συλλόγους της Ομοσπονδίας προκειμένου να βρεθούν οι απαιτούμενοι συνοδοί και το μεταφορικό μέσο.

       6. Συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις Αντιπροσώπων μελών – συλλόγων νομού Αττικής – Πειραιώς με εξουσιοδότηση

Εγκρίθηκε με πλειοψηφία η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας για εξουσιοδότηση ενός τουλάχιστον αντιπροσώπου μέλους - συλλόγου του νομού Αττικής - Πειραιώς για συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις της Ομοσπονδίας.

Το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης στάλθηκε στα μέλη - συλλόγους της Ομοσπονδίας για ενημέρωσή τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας ευχαριστεί θερμά το Κύριο Σπύρο Παπαχαραλάμπους για την ευγενική παραχώρηση της αίθουσας διαλέξεων των Εκπαιδευτηρίων Παπαχαραλάμπους για την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.

 

 

Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας

Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 27 Μαρτίου 2016 και ώρα 11:00 στο Περιστέρι και επί της οδού Πελοπίδα 85, στα Εκπαιδευτήρια Παπαχαραλάμπους, θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει η προβλεπόμενη από το καταστατικό της Ομοσπονδίας απαρτία, θα πραγματοποιηθεί Επαναληπτική Γ.Σ την επόμενη Κυριακή 3 Απριλίου 2016, την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος.

Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι τα παρακάτω:

1. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2015
2. Έγκριση έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής έτους 2015
3. Έγκριση πάγιας τακτικής ετήσιας συνδρομής μελών – συλλόγων στην Ομοσπονδία
4. Ετήσιος Ομοσπονδιακός διαγωνισμός – έκθεση έτους 2016
5. Παγκόσμιος διαγωνισμός – έκθεση έτους 2017 στην Ισπανία
6. Συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις αντιπροσώπων συλλόγων νομού Αττικής-Πειραιώς με εξουσιοδότηση

Το πρόγραμμα της Γενικής Συνέλευσης έχει ως ακολούθως:

10:15 - 10:30 Προσέλευση αντιπροσώπων συλλόγων
10:30 - 11:00 Ελεγχος ταυτοποίησης των αντιπροσώπων των μελών - συλλόγων
11:00            Έναρξη Γενικής Συνέλευσης

Παρακαλούνται όπως οι αντιπρόσωποι των συλλόγων ακολουθήσουν με σχολαστικότητα το ανωτέρω πρόγραμμα.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ έχουν όσοι σύλλογοι έχουν ενημερώσει την Ομοσπονδία με τους αντιπροσώπους τους και είναι ταμειακώς εντάξει.

Με εντολή του Δ.Σ

Παναγιώτης Μακρής
Γενικός Γραμματέας

Πρόσκληση στην Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Κυριακή 27 Μαρτίου 2016 δεν πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας, λόγω μη προβλεπόμενης απαρτίας, σύμφωνα με το καταστατικό της Ομοσπονδίας. Η Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 3 Απριλίου 2016, την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος.

 

Κατά τα άλλα, τα θέματα, το πρόγραμμα και το δικαίωμα συμμετοχής των αντιπροσώπων των μελών - συλλόγων ισχύουν σύμφωνα με τη προηγούμενη πρόσκληση.

 

Με εντολή του Δ.Σ

Παναγιώτης Μακρής

Γενικός Γραμματέας

Συγκρότηση Ομάδας εργασίας για τη τροποποίηση του Καταστατικού της Ομοσπονδίας

Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε πενταμελής ομάδα εργασίας με σκοπό την σύνταξη νέου καταστατικού της Ομοσπονδίας και την προώθηση του για έγκριση στο Δ.Σ της Ομοσπονδίας.

Με πρόσφατη επιστολή ενημερώθηκαν τα μέλη - σύλλογοι της Ομοσπονδίας για τις εξι (6) φάσεις υλοποίησης του ανωτέρου έργου, που θεωρούμε ότι είναι υψίστης σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία της Ομοσπονδίας και των μελών - συλλόγων της. Για αυτό το λόγο τονίστηκε στα μέλη - συλλόγους ότι απαιτείται να δείξουν τη μέγιστη προσοχή και συμμετοχή τους με την αποστολή σχολίων ή παρατηρήσεων τους, προκειμένου το νέο καταστατικό να εξαλείψει προβλήματα ή δυσλειτουργίες και να είναι σύγχρονο με τα δεδομένα της εποχής μας.

Στη τελευταία φάση θα συγκληθεί Καταστατική Γενική Συνέλευση, εντός του Ιανουαρίου 2017, για την έγκριση του νέου καταστατικού από τη Γ.Σ, σύμφωνα με το άρθρο 35 του υπάρχοντος καταστατικού της Ομοσπονδίας

Με εντολή του Δ.Σ

Παναγιώτης Μακρής

Γενικός Γραμματέας

 

 

Subcategories

Page 10 of 20