Κανονισμός Ομοσπονδιακού Τεχνικού Συμβουλίου (ΟΜ.Τ.Σ) και Ομοσπονδιακών Τεχνικών Επιτροπών (ΟΜ.Τ.Ε)

Οι Ομοσπονδιακές Τεχνικές Επιτροπές (ΟΜ.Τ.Ε) είναι το τεχνικό όργανο της Ομοσπονδίας που σκοπό έχει την συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία, ταξινόμηση, επισημοποίηση και ενημέρωση όλων των χρήσιμων πληροφοριών που άπτονται στην διαχείριση των εκτρεφόμενων πτηνών συντροφιάς. Τέτοιες πληροφορίες είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα (standards), η καρτέλα κρίσης/ βαθμολογία, η διάμετρος του κλειστού δακτυλιδιού που φέρει το κάθε πτηνό συντροφιάς, οι ιδιαιτερότητες της κάθε ποικιλίας, κ.λ.π. Η διάρθρωση της κάθε ΟΜ.Τ.Ε γίνεται από έμπειρους και αναγνωρισμένους εκτροφείς πτηνών συντροφιάς των μελών - συλλόγων της Ομοσπονδίας. Η κάθε ΟΜ.Τ.Ε αποτελείται από τον πρόεδρο, τον γραμματέα και τα μέλη της και η θητεία τους διαρκεί για πέντε (5) χρόνια.

Το Ομοσπονδιακό Τεχνικό Συμβούλιο (ΟΜ.Τ.Σ) είναι το τεχνικό όργανο της Ομοσπονδίας που διοικεί και κατευθύνει στο έργο τους τις ΟΜ.Τ.Ε. Αποτελείται από τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό Συντονιστή, ως πρόεδρο που είναι μέλος του Δ.Σ, τον γραμματέα και τους προέδρους των ΟΜ.Τ.Ε, ως μέλη, και η θητεία του διαρκεί για πέντε (5) χρόνια.

Ο κανονισμός του ΟΜ.Τ.Σ και των ΟΜ.Τ.Ε εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας που πραγματοποιήθηκε στις 2 Απριλίου 2017 και βρίσκεται αναρτημένος ως .pdf αρχείο στην ενότητα <Τεχνικές Επιτροπές>.

Ευχαριστήρια επιστολή του Απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ) της Ομοσπονδίας

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τα μέλη - συλλόγους και την ένωση κριτών της Ομοσπονδίας για την άψογη συνεργασία μαζί τους στο χρονικό διάστημα της θητείας μας. Επίσης να ευχαριστήσουμε και τα αποχωρήσαντα ή παραιτηθέντα μέλη του Δ.Σ κατά τη κοινή μας συμπόρευση.

Tέλος, στο νέο Δ.Σ ευχόμαστε από καρδιάς καλή επιτυχία στο έργο και στην αποστολή του.
 
Με εκτίμηση
 
Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο
 
Παναγιώτης Μπέρδος, ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σταύρος Γάγας, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α’
Ηλίας Κρέτσιμος, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’
Παναγιώτης Μακρής, ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χρήστος Τρυφωνόπουλος, ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σάββας Τσουρακτσόλου, ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δημήτρης Πλουμίδης, ΤΑΜΙΑΣ
Νίκος Πολίτης, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Γιάννης Σαρρής, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
Χρήστος Παναγιωτόπουλος, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Νίκος Παπανδρέου, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Πρόσκληση σε Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας

Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 26 Μαρτίου 2017 δεν πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας, λόγω μη προβλεπόμενης απαρτίας, σύμφωνα με το καταστατικό της Ομοσπονδίας. Η Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 2 Απριλίου 2017, την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος.

Κατά τα άλλα, τα θέματα, το πρόγραμμα και το δικαίωμα συμμετοχής των αντιπροσώπων των μελών - συλλόγων ισχύουν σύμφωνα με τη προηγούμενη πρόσκληση.

Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ) και Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε) της Ομοσπονδίας

Κατά την επαναληπτική ετήσια γενική συνέλευση της Ομοσπονδίας που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 2 Απριλίου 2017, διεξήχθησαν και οι προβλεπόμενες από το καταστατικό της εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ και της Ε.Ε. Ψήφισαν συνολικά 77 αντιπρόσωποι των μελών - συλλόγων (20 με συστημένη επιστολή και 57 με φυσική παρουσία). Βρέθηκαν 76 έγκυρα ψηφοδέλτια και 1 λευκό. Έλαβαν:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ)
 
1. Καρσανίδης Αλέξανδρος, της Ε.Λ.Κ.Ε, 34 ψήφους
-. Κρετσίμος Ηλίας, της Ε.Λ.Κ.Ε, 34 ψήφους
-. Μπέρδος Παναγιώτης, του Φ.Α.Π, 34 ψήφους
-. Πλουμίδης Δημήτρης, του Σ.Π.Α, 34 ψηφους
5. Μακρής Παναγιώτης, της Ε.Λ.Κ.Ε, 32 ψήφους
6. Γρηγοριάδης Παναγιώτης, του Ε.Σ.Ε.Μ, 31 ψήφους
7. Γάγας Σταύρος, του Ε.Σ.Ε.Μ, 27 ψήφους
8. Καρούσης Δημήτρης, του Ε.Σ.Ε.Μ, 26 ψήφους
9. Γκουρογιάννης Χαράλαμπος, του Σ.Φ.Π.Σ.Κ, 25 ψήφους
10. Βουρλιώτης Δημήτρης, του ΕΛ.ΣΥ.ΤΙ, 19 ψήφους
11. Παπαλεξάνδρου Στυλιανός, του Φ.Α.Π, 14 ψήφους
12. Αβητίδης Θεόδωρος, του Ε.Λ.Ι.Τ, 12 ψήφους
13. Σταθόπουλος Διονύσιος, του Ε.Λ.Ι.Τ, 11 ψήφους
-. Χατζηκωνσταντής Αθανάσιος, του Φ.Α.Π, 11 ψήφους
15. Γοζαδινός Χαράλαμπος, του Ε.Λ.Ι.Τ, 7 ψήφους
 
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε)
 
1. Ξύδης Αχιλλέας, του Φ.Α.Π, 29 ψήφους
2. Τριανταφυλλίδης Φραγκίσκος, του Φ.Α.Π, 19 ψήφους
3. Ζαμγκοτσιάν Χαρούτ, του Σ.Π.Α, 17 ψήφους
 
Η εφορευτική επιτροπή
 
Μπουρίτης Δημήτριος, Πρόεδρος
Λεβεντάκης Χαράλαμπος, Μέλος
Κουστουμπάρδης Αριστοτέλης, Μέλος

Σύνθεση Νέου Διοικητικού Συμβουλίου συλλόγου Σ.Φ.Π.Σ.Κ

Ενημερωθήκαμε από το Δ.Σ του Συλλόγου Φίλων Περιστεριών Σχιστού Κορυδαλλού (Σ.Φ.Π.Σ.Κ) για την σύνθεση του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου, που είναι το παρακάτω:

Χαράλαμπος Γκουρογιάννης, Πρόεδρος
Αχιλλέας Ταουξής, Αντιπρόεδρος
Αναστάσιος Τυρογαλάς, Γενικός Γραμματέας
Δημήτρης Χατζηχαλεπλής, Ταμίας
Στέφανος Τσεβδός, Ειδικός Γραμματέας

Στο νέο Δ.Σ του Σ.Φ.Π.Σ.Κ ευχόμαστε <καλή επιτυχία> στο έργο του.

Subcategories

Page 2 of 20