Πρόσκληση έκτακτης Γενικής συνέλευσης

Πρόσκληση έκτακτης Γενικής συνέλευσης

Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ορνιθολογίας (ΠΟΟ) προσκαλεί τους συλλόγους της ομοσπονδίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει στης 14/12/2013 στην Αθήνα ο (τόπος και η ώρα θα γίνουν γνωστά με νεώτερη έγγραφη ειδοποίηση η τηλεφωνικώς ).

 

NEA Πρόσκληση έκτακτης Γενικής συνέλευσης

Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ορνιθολογίας (ΠΟΟ) προσκαλεί τους συλλόγους της ομοσπονδίας στην (δεύτερη) Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει στης 16/2/2014 στην Αθήνα ο (τόπος και η ώρα θα γίνουν γνωστά με νεώτερη έγγραφη ειδοποίηση η τηλεφωνικώς ).

 

Σελίδα 13 από 25