Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση Ομοσπονδίας

Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 11:00 στο Περιστέρι και επί της οδού Πελοπίδα 85, στα Εκπαιδευτήρια Παπαχαραλάμπους, θα πραγματοποιηθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει η προβλεπόμενη από το καταστατικό της Ομοσπονδίας απαρτία, θα πραγματοποιηθεί Επαναληπτική Γ.Σ την επόμενη Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2016, την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος.

Το θέμα της Γενικής Συνέλευσης είναι :

Παγκόσμιος διαγωνισμός – έκθεση έτους 2017 στην Ισπανία

Το πρόγραμμα της Γενικής Συνέλευσης έχει ως ακολούθως:

10:15 - 10:30 Προσέλευση αντιπροσώπων συλλόγων
10:30 - 11:00 Έλεγχος ταυτοποίησης των αντιπροσώπων των μελών - συλλόγων
11:00         Έναρξη Γενικής Συνέλευσης - συζήτηση θέματος

Έως την 30/09/2016 δηλώθηκαν από 5 συλλόγους στην Ομοσπονδία:

1. Εκτιμώμενος αριθμός πτηνών συντροφιάς : 289
2. Εκτιμώμενος αριθμός συνοδών :  8

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ έχουν όσοι σύλλογοι έχουν ενημερώσει την Ομοσπονδία με τους αντιπροσώπους τους και είναι ταμειακώς εντάξει. Όσοι σύλλογοι δεν έχουν πληρώσει την τακτική ετήσια συνδρομή τους για το έτος 2016 μπορούν να την καταβάλλουν πριν την έναρξη της Γ.Σ.


Με εντολή του Δ.Σ

Παναγιώτης Μακρής
Γενικός Γραμματέας