Ομοσπονδιακό Πρωτόκολλο Εκτροφέων

Ενημερώθηκαν εγγράφως τα μέλη - σύλλογοι της Ομοσπονδίας για την υποχρέωση της συμπλήρωσης και αποστολής στο γενικό γραμματέα της Ομοσπονδίας των στοιχείων των εκτροφέων τους που είναι ταμειακώς εντάξει για το έτος 2016, προκειμένου να συμπληρωθεί το τηρούμενο βιβλίο πρωτοκόλλου εκτροφέων των συλλόγων της Ομοσπονδίας.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού της Ομοσπονδίας τα μέλη - εκτροφείς των συλλόγων της Ομοσπονδίας είναι γραμμένα υποχρεωτικά στο Ομοσπονδιακό πρωτόκολλο εκτροφέων και διατηρούν το προσωπικό τους κωδικό αριθμό που είναι σταθερός και αμετάβλητος.

Εκ μέρους του Δ.Σ

Παναγιώτης Μακρής

Γενικός Γραμματέας