Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας

Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 26 Μαρτίου 2017 θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας και σε περίπτωση μη απαρτίας η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 2 Απριλίου 2017.

Η τοποθεσία, η ακριβής ώρα, η ατζέντα των θεμάτων, καθώς και το πρόγραμμα της Γενικής Συνέλευσης θα αποσταλεί στους συλλόγους με νεώτερο e-mail.
 
Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ έχουν οι αντιπρόσωποι των μελών - συλλόγων της Ομοσπονδίας που είναι τακτοποιημένο ταμειακώς και των οποίων (αντιπροσώπων) η θητεία είναι εντός της ημερομηνίας πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης.
 
Επισημαίνεται ότι η πληρωμή της ετήσιας συνδρομή των μελών - συλλόγων στην Ομοσπονδία μπορεί να γίνει λίγο πριν ξεκινήσει η Γενική Συνέλευση.
 
Με σχετικό e-mail της Ομοσπονδίας, οι σύλλογοι έχουν ενημερωθεί με τον τραπεζικό λογαριασμό και τη διαδικασία πληρωμής της ετήσιας συνδρομής τους.
 
Όσοι σύλλογοι θέλουν να ανανεώσουν τη θητεία όλων των αντιπροσώπων τους ή να αντικαταστήσουν κάποιους από τους αντιπροσώπους τους που η θητεία τους δεν έχει λήξει, παρακαλούνται να ενημερώσουν τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ της Ομοσπονδίας (secretary@fpo.gr) μέχρι και την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017. Για την αντικατάσταση κάποιων αντιπροσώπων τους απαιτείται έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου, ενώ για την ανανέωση της θητείας των αντιπροσώπων τους απαιτείται έγκριση από τη Γενική Συνέλευση του συλλόγου.