Τρίτη, Μάιος 22, 2018

Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 11:00 στο Περιστέρι και επί της οδού Πελοπίδα 85, στα Εκπαιδευτήρια Παπαχαραλάμπους, θα πραγματοποιηθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει η προβλεπόμενη από το καταστατικό της Ομοσπονδίας απαρτία, θα πραγματοποιηθεί Επαναληπτική Γ.Σ την επόμενη Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2016, την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος.

Το θέμα της Γενικής Συνέλευσης είναι :

Παγκόσμιος διαγωνισμός – έκθεση έτους 2017 στην Ισπανία

Το πρόγραμμα της Γενικής Συνέλευσης έχει ως ακολούθως:

10:15 - 10:30 Προσέλευση αντιπροσώπων συλλόγων
10:30 - 11:00 Έλεγχος ταυτοποίησης των αντιπροσώπων των μελών - συλλόγων
11:00         Έναρξη Γενικής Συνέλευσης - συζήτηση θέματος

Έως την 30/09/2016 δηλώθηκαν από 5 συλλόγους στην Ομοσπονδία:

1. Εκτιμώμενος αριθμός πτηνών συντροφιάς : 289
2. Εκτιμώμενος αριθμός συνοδών :  8

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ έχουν όσοι σύλλογοι έχουν ενημερώσει την Ομοσπονδία με τους αντιπροσώπους τους και είναι ταμειακώς εντάξει. Όσοι σύλλογοι δεν έχουν πληρώσει την τακτική ετήσια συνδρομή τους για το έτος 2016 μπορούν να την καταβάλλουν πριν την έναρξη της Γ.Σ.


Με εντολή του Δ.Σ

Παναγιώτης Μακρής
Γενικός Γραμματέας

Στις 5/6/2016 ενημερώθηκαν εγγράφως τα μέλη - σύλλογοι της Ομοσπονδίας για την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ της 2/6/2016 για παράταση υποβολής προτάσεων ή σχολίων ή παρατηρήσεων επί της αλλαγής του καταστατικού της Ομοσπονδίας έως και την 31-8-2016. Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη ημερομηνία αποστολής προτάσεων έληξε στις 31-5-2016. Το Δ.Σ της Ομοσπονδίας θεωρεί το ανωτέρω θέμα υψίστης σημασίας για την μελλοντική λειτουργία της Ομοσπονδίας και των συλλόγων της και ευελπιστεί ότι οι σύλλογοι θα ανταποκριθούν στην απαιτούμενη εκδήλωση ενεργειών τους.
 
Με εντολή του Δ.Σ
Παναγιώτης Μακρής
Γενικός Γραμματέας

Στις 11/5/2016 ενημερώθηκαν εγγράφως τα μέλη - σύλλογοι της Ομοσπονδίας για την αποστολή στοιχείων σχετικά με τον εκτιμώμενο αριθμό πτηνών συντροφιάς ανά σύλλογο και ονοματεπώνυμα μελών τους ως συνοδούς της ομοσπονδιακής αποστολής. Η ημερομηνία υποβολής των στοιχείων ορίστηκε η 30-9-2016. Στο Δ.Σ της 2/6/2016 αποφασίστηκε ομόφωνα η πραγματοποίηση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μήνα Οκτώβριο όπου θα κατατεθούν από την Ομοσπονδία και τους συλλόγους της τα νέα δεδομένα, προκειμένουν να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για τη πραγματοποίηση της μεταφοράς των πτηνών συντροφιάς στην Ισπανία.

 

Κατόπιν εντολής του Δ.Σ
Παναγιώτης Μακρής
Γενικός Γραμματέας

Στις 22/4/2016 ενημερώθηκαν τα μέλη - σύλλογοι της Ομοσπονδίας να αποστείλουν τα απαραίτητα στοιχεία συμπληρωμένα σε τυποποιημένη φόρμα που τους στάλθηκε, προκειμένου στη συνέχεια η Ομοσπονδία να καταρτίσει το ημερολόγιο με τους διαγωνισμούς - εκθέσεις των συλλόγων για το έτος 2016 και να το προβάλλει στην ιστοσελίδα και το facebook της.

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Τακτική Γενική Συνέλευση Ομοσπονδίας Έτους 2016
  2. Πρόσκληση στην Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας
  3. Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας
  4. Συγκρότηση Ομάδας εργασίας για τη τροποποίηση του Καταστατικού της Ομοσπονδίας