Όπως ενημερωθήκαμε από την Ενωση των Κριτών της Ομοσπονδίας, την Κυριακή 3 Ιουλίου 2016 διεξήχθησαν εκλογές στην Ενωση Κριτών της Ομοσπονδίας μας και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης των Κριτών έχει ως εξής:

Πρόεδρος        : Αθανάσιος Υφαντής

Αντιπρόεδρος :  Αντρέας Πανόπουλος

Γραμματέας    :  Παναγιώτης Μοσχογιαννάκης

Στο νέο Δ.Σ της Ένωσης των Κριτών ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του και ελπίζουμε πως με την συνεργασία των συλλόγων της Ομοσπονδίας, της Ένωσης των Κριτών, αλλά και του Δ.Σ της Ομοσπονδίας μπορεί να αναβαθμιστεί ο ρόλος και η λειτουργία των ομοσπονδιακών κριτών προς όφελος όλων των εμπλεκομένων φορέων της Ομοσπονδίας.