Αναπλήρωση μελών Δ.Σ.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ο διαμορφώνεται ως εξής:

Τακτικά Μέλη:

 1. Παναγιώτης Μπέρδος, Πρόεδρος
 2. Παναγιώτης Παπουτσής, Αντιπρόεδρος Α’
 3. Ηλίας Κρέτσιμος, Αντιπρόεδρος Β’
 4. Παναγιώτης Μακρής, Γενικός Γραμματέας
 5. Ιωάννης Μανούσος, Ειδικός Γραμματέας
 6. Χρήστος Τρυφωνόπουλος, Οργανωτικός Γραμματέας
 7. Σταύρος Γάγας, Ταμίας
 8. Νίκος Πολίτης, Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων
 9. Χρήστος Παναγιωτόπουλος, Υπεύθυνος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
 10. Ιωάννης Σαρρής, Υπεύθυνος Εκδόσεων
 11. Δημήτριος Αλεξόπουλος, Υπεύθυνος Εφοδιασμού Υλικού

Αναπληρωματικά Μέλη:

1. Δημήτρης Πλουμίδης, 1ος αναπληρωματικός

2. Νίκος Παπανδρέου, 2ος αναπληρωματικός

3. Σάββας Τσουρακτσόγλου, 3ος αναπληρωματικός

4. Τάσος Πέτρογλου, 4ος αναπληρωματικός