Παρασκευή, Απρίλιος 20, 2018
1 GPCC GREEK POSTURE CANARY CLUB FPO - PC giannis.sarris@yahoo.gr
2 ΑΛΟΠ ΑΤΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΟΙΚΟΣΙΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ FPO - AL secterary@alop.gr
3 ΑΣΕΚ ΑΤΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ ΚΑΝΑΡΙΝΙΩΝ FPO- S  info@asek.gr
4 ΕΛΙΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ ΤΙΜΠΡΑΝΤΟ FPO - ST info@elit-timbrado.gr
5 ΕΛΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΚΑΝΑΡΙΝΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ FPO - E info@elkeclub.gr
6 ΕΛΣΥΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΙΜΠΡΑΔΟΣ FPO - R info@elcity.gr
7 ΕΠΑΜ ΕΚΤΡΟΦΕΙΣ ΠΤΗΝΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ FPO - EP epam2006@gmail.com
8 ΕΣΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ ΚΑΡΔΕΡΙΝΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΑΚΟΜΑ  
9 ΕΣΕΜ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ ΜΑΛΙΝΟΥΑ FPO - W  
10 ΛΟΧ ΛΕΣΧΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ FPO - X stayrospsa@gmail.com
11 ΟΕΜ ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ ΜΑΛΙΝΟΥΑ FPO - M info@oem-malinois.gr
12 ΠΕΣΥΠ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΗΝΩΝ -ΑΡΓΟΣ FPO - Y secretary@pesyp.gr
13 ΠΟΚ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΝΑΡΙΝΟΦΙΛΩΝ FPO - A poccanaryclub@gmail.com
14 ΣΕΜΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ ΜΑΛΙΝΟΥΑ FPO - EM  
15 ΣΠΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ FPO-P  
16 ΣΠΝΠ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΦΙΛΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ  
17 ΣΦΟΠ&ΔΠΧΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΟΙΚΟΣΙΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ & ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ-ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ  
18 ΣΦΠ ΣΧΙΣΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝ ΣΧΙΣΤΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ  
19 ΣΦΩΠ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΩΔΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΑΚΟΜΑ  
20 ΦΑΠ ΦΙΛΟΙ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ FPO - Z  
21 ΦΟΠΒΑ ΦΙΛΟΙ ΟΙΚΟΣΙΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ FPO-VΑ fopva2015@yahoo.gr
22 ΦΩΠΔΩ ΦΙΛΟΙ ΩΔΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ FPO - D foptdo@gmail.com