Πρόσκληση σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας

Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2016 δεν πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας, λόγω μη προβλεπόμενης απαρτίας, σύμφωνα με το καταστατικό της Ομοσπονδίας. Η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2016, την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος.

Κατά τα άλλα, το θέμα, το πρόγραμμα και το δικαίωμα συμμετοχής των αντιπροσώπων των μελών - συλλόγων ισχύουν σύμφωνα με τη προηγούμενη πρόσκληση.

Με εντολή του Δ.Σ

Παναγιώτης Μακρής

Γενικός Γραμματέας

Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση Ομοσπονδίας

Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 11:00 στο Περιστέρι και επί της οδού Πελοπίδα 85, στα Εκπαιδευτήρια Παπαχαραλάμπους, θα πραγματοποιηθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει η προβλεπόμενη από το καταστατικό της Ομοσπονδίας απαρτία, θα πραγματοποιηθεί Επαναληπτική Γ.Σ την επόμενη Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2016, την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος.

Το θέμα της Γενικής Συνέλευσης είναι :

Παγκόσμιος διαγωνισμός – έκθεση έτους 2017 στην Ισπανία

Το πρόγραμμα της Γενικής Συνέλευσης έχει ως ακολούθως:

10:15 - 10:30 Προσέλευση αντιπροσώπων συλλόγων
10:30 - 11:00 Έλεγχος ταυτοποίησης των αντιπροσώπων των μελών - συλλόγων
11:00         Έναρξη Γενικής Συνέλευσης - συζήτηση θέματος

Έως την 30/09/2016 δηλώθηκαν από 5 συλλόγους στην Ομοσπονδία:

1. Εκτιμώμενος αριθμός πτηνών συντροφιάς : 289
2. Εκτιμώμενος αριθμός συνοδών :  8

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ έχουν όσοι σύλλογοι έχουν ενημερώσει την Ομοσπονδία με τους αντιπροσώπους τους και είναι ταμειακώς εντάξει. Όσοι σύλλογοι δεν έχουν πληρώσει την τακτική ετήσια συνδρομή τους για το έτος 2016 μπορούν να την καταβάλλουν πριν την έναρξη της Γ.Σ.


Με εντολή του Δ.Σ

Παναγιώτης Μακρής
Γενικός Γραμματέας

Παγκόσμιος διαγωνισμός - έκθεση έτους 2017 στην Ισπανία

Στις 11/5/2016 ενημερώθηκαν εγγράφως τα μέλη - σύλλογοι της Ομοσπονδίας για την αποστολή στοιχείων σχετικά με τον εκτιμώμενο αριθμό πτηνών συντροφιάς ανά σύλλογο και ονοματεπώνυμα μελών τους ως συνοδούς της ομοσπονδιακής αποστολής. Η ημερομηνία υποβολής των στοιχείων ορίστηκε η 30-9-2016. Στο Δ.Σ της 2/6/2016 αποφασίστηκε ομόφωνα η πραγματοποίηση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μήνα Οκτώβριο όπου θα κατατεθούν από την Ομοσπονδία και τους συλλόγους της τα νέα δεδομένα, προκειμένουν να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για τη πραγματοποίηση της μεταφοράς των πτηνών συντροφιάς στην Ισπανία.

 

Κατόπιν εντολής του Δ.Σ
Παναγιώτης Μακρής
Γενικός Γραμματέας

Σελίδα 5 από 25