Παγκόσμιος διαγωνισμός - έκθεση έτους 2017 στην Ισπανία

Στις 11/5/2016 ενημερώθηκαν εγγράφως τα μέλη - σύλλογοι της Ομοσπονδίας για την αποστολή στοιχείων σχετικά με τον εκτιμώμενο αριθμό πτηνών συντροφιάς ανά σύλλογο και ονοματεπώνυμα μελών τους ως συνοδούς της ομοσπονδιακής αποστολής. Η ημερομηνία υποβολής των στοιχείων ορίστηκε η 30-9-2016. Στο Δ.Σ της 2/6/2016 αποφασίστηκε ομόφωνα η πραγματοποίηση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μήνα Οκτώβριο όπου θα κατατεθούν από την Ομοσπονδία και τους συλλόγους της τα νέα δεδομένα, προκειμένουν να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για τη πραγματοποίηση της μεταφοράς των πτηνών συντροφιάς στην Ισπανία.

 

Κατόπιν εντολής του Δ.Σ
Παναγιώτης Μακρής
Γενικός Γραμματέας

Αλλαγή του Καταστατικού της Ομοσπονδίας

Στις 5/6/2016 ενημερώθηκαν εγγράφως τα μέλη - σύλλογοι της Ομοσπονδίας για την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ της 2/6/2016 για παράταση υποβολής προτάσεων ή σχολίων ή παρατηρήσεων επί της αλλαγής του καταστατικού της Ομοσπονδίας έως και την 31-8-2016. Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη ημερομηνία αποστολής προτάσεων έληξε στις 31-5-2016. Το Δ.Σ της Ομοσπονδίας θεωρεί το ανωτέρω θέμα υψίστης σημασίας για την μελλοντική λειτουργία της Ομοσπονδίας και των συλλόγων της και ευελπιστεί ότι οι σύλλογοι θα ανταποκριθούν στην απαιτούμενη εκδήλωση ενεργειών τους.
 
Με εντολή του Δ.Σ
Παναγιώτης Μακρής
Γενικός Γραμματέας

Κατάρτιση Ημερολογίου Διαγωνισμών - Εκθέσεων Συλλόγων της Ομοσπονδίας για το έτος 2016

Στις 22/4/2016 ενημερώθηκαν τα μέλη - σύλλογοι της Ομοσπονδίας να αποστείλουν τα απαραίτητα στοιχεία συμπληρωμένα σε τυποποιημένη φόρμα που τους στάλθηκε, προκειμένου στη συνέχεια η Ομοσπονδία να καταρτίσει το ημερολόγιο με τους διαγωνισμούς - εκθέσεις των συλλόγων για το έτος 2016 και να το προβάλλει στην ιστοσελίδα και το facebook της.

Τακτική Γενική Συνέλευση Ομοσπονδίας Έτους 2016

Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 3 Απριλίου 2016, στο Περιστέρι, πραγματοποιήθηκε η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Έτους 2016.

Στη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ) συμμετείχαν 74 αντιπρόσωποι μελών - συλλόγων της Ομοσπονδίας (56 με φυσική παρουσία και 18 με εξουσιοδοτήσεις).

Ομόφωνα εκλέχθηκαν ως Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο Παναγιώτης Γρηγοριάδης, του ΕΣΕΜ, γραμματέας ο Δημήτρης Καρούσης, του ΕΣΕΜ και ψηφοσυλλέκτης ο Δημήτρης Αθανασίου, του ΦΑΠ.

Τα θέματα της Γ.Σ ήταν τα ακόλουθα:

  1. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Έτους 2015
  2. Έγκριση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε) Έτους 2015
  3. Έγκριση Πάγιας Τακτικής Ετήσιας Συνδρομής Μελών – Συλλόγων στην Ομοσπονδία
  4. Ετήσιος Ομοσπονδιακός διαγωνισμός – έκθεση Έτους 2016
  5. Παγκόσμιος διαγωνισμός – έκθεση Έτους 2017 στην Ισπανία
  6. Συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις Αντιπροσώπων μελών – συλλόγων νομού Αττικής – Πειραιώς με εξουσιοδότηση

Αποφάσεις που ελήφθησαν

         1. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Έτους 2015

Εγκρίθηκε ομόφωνα ο οικονομικός απολογισμός έτους 2015 από τους παρευρισκόμενους αντιπροσώπους των μελών - συλλόγων της Ομοσπονδίας.

       2.Έγκριση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε) Έτους 2015

Εγκρίθηκε ομόφωνα η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2015 από τους παρευρισκόμενους αντιπροσώπους των μελών - συλλόγων της Ομοσπονδίας.

       3.Έγκριση Πάγιας Τακτικής Ετήσιας Συνδρομής Μελών – Συλλόγων στην Ομοσπονδία

Εγκρίθηκε με πλειοψηφία η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας ως πάγια τακτική ετήσια συνδρομή των μελών - συλλόγων της Ομοσπονδίας το ποσόν των 40 ευρώ.

      4. Ετήσιος Ομοσπονδιακός διαγωνισμός – έκθεση Έτους 2016

Εγκρίθηκε ομόφωνα από τους παρευρισκόμενους η πρόταση της ΕΛΙΤ για πιθανή πραγματοποίηση ομοσπονδιακού διαγωνισμού – έκθεσης καναρινιών φωνής έτους 2016 με αποδοχή των προϋποθέσεων που τέθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

      5. Παγκόσμιος διαγωνισμός – έκθεση Έτους 2017 στην Ισπανία

Εγκρίθηκε ομόφωνα η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα έξοδα που απαιτούνται για τη πραγματοποίηση της αποστολής πτηνών συντροφιάς στο παγκόσμιο διαγωνισμό - έκθεση στην Ισπανία το 2017. Θα υπάρχει συνεχής συνεργασία του ΔΣ με τα μέλη - συλλόγους της Ομοσπονδίας προκειμένου να βρεθούν οι απαιτούμενοι συνοδοί και το μεταφορικό μέσο.

       6. Συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις Αντιπροσώπων μελών – συλλόγων νομού Αττικής – Πειραιώς με εξουσιοδότηση

Εγκρίθηκε με πλειοψηφία η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας για εξουσιοδότηση ενός τουλάχιστον αντιπροσώπου μέλους - συλλόγου του νομού Αττικής - Πειραιώς για συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις της Ομοσπονδίας.

Το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης στάλθηκε στα μέλη - συλλόγους της Ομοσπονδίας για ενημέρωσή τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας ευχαριστεί θερμά το Κύριο Σπύρο Παπαχαραλάμπους για την ευγενική παραχώρηση της αίθουσας διαλέξεων των Εκπαιδευτηρίων Παπαχαραλάμπους για την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.

 

 

Σελίδα 6 από 25