Πρόσκληση σε Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας

Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 26 Μαρτίου 2017 δεν πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας, λόγω μη προβλεπόμενης απαρτίας, σύμφωνα με το καταστατικό της Ομοσπονδίας. Η Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 2 Απριλίου 2017, την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος.

Κατά τα άλλα, τα θέματα, το πρόγραμμα και το δικαίωμα συμμετοχής των αντιπροσώπων των μελών - συλλόγων ισχύουν σύμφωνα με τη προηγούμενη πρόσκληση.

Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας

Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 26 Μαρτίου 2017 και ώρα 10:30 στο Περιστέρι και επί της οδού Πελοπίδα 85, στα Εκπαιδευτήρια Παπαχαραλάμπους, θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει η προβλεπόμενη από το καταστατικό της Ομοσπονδίας απαρτία, θα πραγματοποιηθεί Επαναληπτική Γ.Σ την επόμενη Κυριακή 2 Απριλίου 2017, την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος.

Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι τα παρακάτω:

1. Έγκριση διοικητικού και οικονομικού απολογισμού έτους 2016 - Προγραμματισμός δράσεων έτους 2017
2. Έγκριση κανονισμού με θέμα <Ομοσπονδιακή Τεχνική Διεύθυνση (ΟΜ.Τ.Δ)και Ομοσπονδιακές Τεχνικές Επιτροπές (ΟΜ.Τ.Ε)>
3. Ομοσπονδιακός διαγωνισμός – έκθεση έτους 2017
4. Παγκόσμιος διαγωνισμός – έκθεση έτους 2018 στην Ιταλία
5. Έγκριση έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής έτους 2016 και απαλλαγή ευθυνών απερχόμενου Δ.Σ
6. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής
7. Διενέργεια εκλογών για ανάδειξη νέου Δ.Σ και Ε.Ε

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης της Γ.Σ επί του 1ου θέματος, θα δοθεί χρόνος 10 λεπτών στον πρόεδρο της ένωσης των κριτών της Ομοσπονδίας προκειμένου να γίνει η ενημέρωση της Γ.Σ με τον απολογισμό έτους 2016 και προγραμματισμό έτους 2017 της ένωσης των κριτών.

Το πρόγραμμα της Γενικής Συνέλευσης έχει ως ακολούθως:

09:45 - 10:00 Προσέλευση αντιπροσώπων μελών - συλλόγων
10:00 - 10:30 Ελεγχος ταυτοποίησης των αντιπροσώπων των μελών - συλλόγων, πληρωμή τακτικής συνδρομής έτους 2017
10:30 Έναρξη Γενικής Συνέλευσης

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ έχουν οι αντιπρόσωποι των μελών - συλλόγων της Ομοσπονδίας που ο σύλλογός τους είναι ταμειακώς τακτοποιημένος και των οποίων (αντιπροσώπων) η θητεία είναι εντός της ημερομηνίας πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης.

Επισημαίνεται ότι η πληρωμή των 40 ευρώ ως τακτική συνδρομή των μελών - συλλόγων στην Ομοσπονδία για το έτος 2017 μπορεί να γίνει λίγο πριν ξεκινήσει η Γενική Συνέλευση.

Τέλος, στους συλλόγους στάλθηκε το ενιαίο ψηφοδέλτιο με τους υποψηφίους για το Δ.Σ και την Ε.Ε.

Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας

Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 26 Μαρτίου 2017 θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας και σε περίπτωση μη απαρτίας η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 2 Απριλίου 2017.

Η τοποθεσία, η ακριβής ώρα, η ατζέντα των θεμάτων, καθώς και το πρόγραμμα της Γενικής Συνέλευσης θα αποσταλεί στους συλλόγους με νεώτερο e-mail.
 
Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ έχουν οι αντιπρόσωποι των μελών - συλλόγων της Ομοσπονδίας που είναι τακτοποιημένο ταμειακώς και των οποίων (αντιπροσώπων) η θητεία είναι εντός της ημερομηνίας πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης.
 
Επισημαίνεται ότι η πληρωμή της ετήσιας συνδρομή των μελών - συλλόγων στην Ομοσπονδία μπορεί να γίνει λίγο πριν ξεκινήσει η Γενική Συνέλευση.
 
Με σχετικό e-mail της Ομοσπονδίας, οι σύλλογοι έχουν ενημερωθεί με τον τραπεζικό λογαριασμό και τη διαδικασία πληρωμής της ετήσιας συνδρομής τους.
 
Όσοι σύλλογοι θέλουν να ανανεώσουν τη θητεία όλων των αντιπροσώπων τους ή να αντικαταστήσουν κάποιους από τους αντιπροσώπους τους που η θητεία τους δεν έχει λήξει, παρακαλούνται να ενημερώσουν τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ της Ομοσπονδίας (secretary@fpo.gr) μέχρι και την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017. Για την αντικατάσταση κάποιων αντιπροσώπων τους απαιτείται έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου, ενώ για την ανανέωση της θητείας των αντιπροσώπων τους απαιτείται έγκριση από τη Γενική Συνέλευση του συλλόγου.
 

Τακτική ετήσια συνδρομή μελών - συλλόγων έτους 2017

Ενημερώθηκαν εγγράφως τα μέλη - σύλλογοι της Ομοσπονδίας για την τακτοποίηση της τακτικής συνδρομής τους για το έτος 2017.

Υπενθυμίζεται ότι η πληρωμή πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την διεξαγωγή της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας, που εκτιμάται να γίνει μέσα στο Μάρτιο του 2017 και σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως με νεώτερη ανακοίνωση.

 Εκ μέρους του Δ.Σ

Παναγιώτης Μακρής

Γενικός Γραμματέας

Σελίδα 3 από 25