Αντιπρόσωποι συλλόγου Σ.Φ.Π.Σ.Κ στην Ομοσπονδία

Ενημερωθήκαμε από το Δ.Σ του Συλλόγου Φίλων Περιστεριών Σχιστού Κορυδαλλού (Σ.Φ.Π.Σ.Κ) για τους αντιπροσώπους τους στην Ομοσπονδία. Αυτοί είναι:

1. Χαράλαμπος Γκουρογιάννης
2. Αναστάσιος Τυρογαλάς
3. Αχιλλέας Ταουξής
4. Δημήτριος Χατζηχαλεπλής
5. Στέφανος Τσεβδός
6. Χρήστος Μουρατίδης
7. Παντελής Καρύκας

Η θητεία τους στην Ομοσπονδία ξεκινά από τις 6 Μαρτίου 2017 και τελειώνει στις 6 Μαρτίου 2019.

Στους εκπροσώπους του συλλόγου ευχόμαστε <καλή επιτυχία> στο έργο τους.

Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας

Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 26 Μαρτίου 2017 και ώρα 10:30 στο Περιστέρι και επί της οδού Πελοπίδα 85, στα Εκπαιδευτήρια Παπαχαραλάμπους, θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει η προβλεπόμενη από το καταστατικό της Ομοσπονδίας απαρτία, θα πραγματοποιηθεί Επαναληπτική Γ.Σ την επόμενη Κυριακή 2 Απριλίου 2017, την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος.

Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι τα παρακάτω:

1. Έγκριση διοικητικού και οικονομικού απολογισμού έτους 2016 - Προγραμματισμός δράσεων έτους 2017
2. Έγκριση κανονισμού με θέμα <Ομοσπονδιακή Τεχνική Διεύθυνση (ΟΜ.Τ.Δ)και Ομοσπονδιακές Τεχνικές Επιτροπές (ΟΜ.Τ.Ε)>
3. Ομοσπονδιακός διαγωνισμός – έκθεση έτους 2017
4. Παγκόσμιος διαγωνισμός – έκθεση έτους 2018 στην Ιταλία
5. Έγκριση έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής έτους 2016 και απαλλαγή ευθυνών απερχόμενου Δ.Σ
6. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής
7. Διενέργεια εκλογών για ανάδειξη νέου Δ.Σ και Ε.Ε

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης της Γ.Σ επί του 1ου θέματος, θα δοθεί χρόνος 10 λεπτών στον πρόεδρο της ένωσης των κριτών της Ομοσπονδίας προκειμένου να γίνει η ενημέρωση της Γ.Σ με τον απολογισμό έτους 2016 και προγραμματισμό έτους 2017 της ένωσης των κριτών.

Το πρόγραμμα της Γενικής Συνέλευσης έχει ως ακολούθως:

09:45 - 10:00 Προσέλευση αντιπροσώπων μελών - συλλόγων
10:00 - 10:30 Ελεγχος ταυτοποίησης των αντιπροσώπων των μελών - συλλόγων, πληρωμή τακτικής συνδρομής έτους 2017
10:30 Έναρξη Γενικής Συνέλευσης

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ έχουν οι αντιπρόσωποι των μελών - συλλόγων της Ομοσπονδίας που ο σύλλογός τους είναι ταμειακώς τακτοποιημένος και των οποίων (αντιπροσώπων) η θητεία είναι εντός της ημερομηνίας πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης.

Επισημαίνεται ότι η πληρωμή των 40 ευρώ ως τακτική συνδρομή των μελών - συλλόγων στην Ομοσπονδία για το έτος 2017 μπορεί να γίνει λίγο πριν ξεκινήσει η Γενική Συνέλευση.

Τέλος, στους συλλόγους στάλθηκε το ενιαίο ψηφοδέλτιο με τους υποψηφίους για το Δ.Σ και την Ε.Ε.

Σύνθεση Νέου Διοικητικού Συμβουλίου συλλόγου Π.Ο.Κ

Ενημερωθήκαμε από το Δ.Σ του Παγκρήτιου Ομίλου Καναρινοφίλων (Π.Ο.Κ) για την σύνθεση του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου, που είναι το παρακάτω:

Εμμανουήλ Χαλκιαδάκης, Πρόεδρος
Γεώργιος Καραπιδάκης, Αντιπρόεδρος
Ιωάννης Αβραμάκης, Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Καλαθάκης, Ταμίας
Ευστάθιος Αυγουστάκης, Υπ.Δημοσίων Σχέσεων
Νικόλαος Παπαδάκης, Υπ.Υλικού
Νικόλαος Χαλκιαδάκης, Υπ.Αίθουσας

Στο νέο Δ.Σ του Π.Ο.Κ ευχόμαστε <καλή επιτυχία> στο έργο του.

Αντιπρόσωποι συλλόγου Π.Ο.Κ στην Ομοσπονδία

Ενημερωθήκαμε από το Δ.Σ του Παγκρήτιου Ομίλου Καναρινοφίλων (Π.Ο.Κ) για τους αντιπροσώπους τους στην Ομοσπονδία. Αυτοί είναι:

1. Εμμανουήλ Χαλκιαδάκης
2. Ιωάννης Αβραμάκης
3. Ιωάννης Μπερδιάκης
4. Γεώργιος Καλαθάκης
5. Ευστάθιος Αυγουστάκης
6. Γεώργιος Καραπιδάκης
7. Θεόδωρος Μαρνελάκης

Η θητεία τους στην Ομοσπονδία ξεκινά από τις 13 Μαρτίου 2017 και τελειώνει στις 13 Μαρτίου 2019.

Στους εκπροσώπους του συλλόγου ευχόμαστε <καλή επιτυχία> στο έργο τους.

Αντιπρόσωποι συλλόγου ΠΕ.ΣΥ.Π στην Ομοσπονδία

Ενημερωθήκαμε από το Δ.Σ του Πελοποννησιακού Συλλόγου Πτηνών (ΠΕ.ΣΥ.Π) για τους αντιπροσώπους τους στην Ομοσπονδία. Αυτοί είναι:

1. Αθανάσιος Μαρίνης
2. Γεώργιος Κυμπουρόπουλος
3. Γεώργιος Σταυρόπουλος
4. Γεώργιος Γαμβρουλάς
5. Δημοσθένης Βλάχος
6. Θέμης Καβαλιέρος
7. Παναγιώτης Μώρος

Η θητεία τους στην Ομοσπονδία ξεκινά από τις 13 Μαρτίου 2017 και τελειώνει στις 13 Μαρτίου 2019.

Στους εκπροσώπους του συλλόγου ευχόμαστε <καλή επιτυχία> στο έργο τους.

Subcategories

Page 3 of 20