Αντικ/ση υπ.εφοδ/μου υλικού

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω παραίτησης του Υπεύθυνου Εφοδιασμού Υλικού, Δημήτρη Αλεξόπουλου, το Δ.Σ που συνεδρίασε την Κυριακή 7 Ιουνίου 2015 αποφάσισε ομόφωνα την αντικατάσταση του από το 1ο αναπληρωμτικό Δημήτρη Πλουμίδη, που του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του.

Έκ/τη Γεν.Συνέλευση

Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 14 Ιουνίου 2015 και ώρα 10:00 στο Πειραιά και επί της οδού Γούναρη 31-33, 7ος όροφος, στα γραφεία του συνδέσμου διαιτητών ποδοσφαίρου Πειραιά θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα «Τακτική ετήσια συνδρομή συλλόγων της Π.Ο.Ο για το έτος 2015». Σε περίπτωση που δεν υπάρξει η προβλεπόμενη από το καταστατικό της Ομοσπονδίας απαρτία,θα πραγματοποιηθεί Επαναληπτική Γ.Σ την Κυριακή 21 Ιουνίου 2015, την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος.

Επισημαίνεται ότι η πρόταση του Δ.Σ για την τακτική ετήσια συνδρομή των συλλόγων της Π.Ο.Ο για το έτος 2015 προσδιορίστηκε στο ποσόν των 40 ευρώ για όλα τα μέλη –συλλόγους της Π.Ο.Ο.

Ενημερώνουμε τους συλλόγους ότι όσοι δεν έχουν αποστείλει λίστα με τους 7 αντιπροσώπους τους μαζί με το πρακτικό της Γενικής συνέλευσης που τους ανέδειξε έως την ημερομηνία διεξαγωγής της έκτακτης Γ.Σ της Ομοσπονδίας, δεν θα συμμετάσχουν σε αυτήν.

Εγγραφή νέου συλλόγου στην Π.Ο.Ο.

Σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ο, που πραγματοποιήθηκε σήμερα Κυριακή 26 Απριλίου 2015 στο Αιγάλεω, ενέκρινε ομόφωνα την αίτηση του συλλόγου με την επωνυμία <Φίλοι Οικόσιτων Πτηνών Βορείου Αιγαίου> στην Ομοσπονδία μας.

Στο νέο σύλλογο ευχόμαστε καλή επιτυχία στην εκπλήρωση των στόχων του και ελπίζουμε σε άριστη συνεργασία τόσο με την Ομοσπονδία όσο και με τα υπόλοιπα μέλη - συλλόγους της Ομοσπονδίας.

Αναπλήρωση μελών Δ.Σ.

Αναπλήρωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Κυριακή 26 Απριλίου 2015, στο Αιγάλεω,πραγματοποιήθηκε η επαναληπτική γενική συνέλευση με θέμα την αναπλήρωση μελών του Δ.Σ. Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας οι υποψήφιοι έλαβαν::

α. Νίκος Πολίτης, της Ε.Λ.Ι.Τ, 29 ψήφους

β. Δημήτρης Πλουμίδης, του Σ.Φ.Ο.Π & Δ.Π.Χ.Α, 21 ψήφους

γ. Νίκος Παπανδρέου, της Ε.Λ.Ι.Τ, 12 ψήφους

δ. Σάββας Τσουρακτσόγλου, της Ε.Λ.Κ.Ε, 10 ψήφους

ε. Τάσος Πέτρογλου, της Ε.Λ.Ι.Τ, 8 ψήφους

 

Σελίδα 11 από 25