Επικαιροποίηση του Ομοσπονδιακού Μητρώου Κριτών της Π.Ο.Ο.

Σας ενημερώνουμε ότι κατά την τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ της Ομοσπονδίας στις 19-09-2018 διεγράφησαν όσοι κριτές της Ομοσπονδίας δεν ανήκουν σε συλλόγους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ορνιθολογίας (Π.Ο.Ο.), σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού της Ένωσης των Κριτών της Ομοσπονδίας.

Οι ενεργοί κριτές της Ομοσπονδίας είναι οι παρακάτω:

ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, Κατηγορία I, J-N

ΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Κατηγορία D

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ, Κατηγορία Β