Μέλη

 

1

Ε.Λ.Ι.Τ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ ΤΙΜΠΡΑΔΟ

FPO - ST

2

Ε.Λ.Κ.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΚΑΝΑΡΙΝΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

FPO - EL

3

Ε.Σ.Ε.Μ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ ΜΑΛΙΝΟΥΑ

FPO - ES

4

Λ.Ο.Π.ΑΧ

ΛΕΧΗ ΟΙΚΟΣΙΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΑΧΑΙΑΣ

FPO - LP

5

Λ.Ο.Χ

ΛΕΣΧΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

FPO - LX

6

Ο.Ε.Μ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ ΜΑΛΙΝΟΥΑ

FPO - OM

7

ΠΕ.ΣΥ.Π

ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΗΝΩΝ -ΑΡΓΟΣ

FPO - PY

8

Σ.Ε.ΜΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ ΜΑΛΙΝΟΥΑ

FPO - EM

9

Σ.Π.Α

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

FPO-  AP

10

Σ.Π.Ν.Π

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΦΙΛΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ

FPO - NP

11

Σ.Φ.Ο.Π&Δ.Π.Χ.Α

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΟΙΚΟΣΙΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ & ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ-ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

FPO - XP

12

Σ.Φ.Π ΣΧΙΣΤΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝ ΣΧΙΣΤΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

FPO - SP

13

Φ.Α.Π

ΦΙΛΟΙ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ

FPO - WB

14

Φ.Ο.Π.ΒΑ

ΦΙΛΟΙ ΟΙΚΟΣΙΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

FPO-  VΑ

15

Σ.Φ.Ω.Π. ΗΛΕΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΩΔΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ

FPO- HL

16

Σ.Φ.Ω.Π. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΩΔΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ

FPO - VR

17

ΣΥ.Κ.Φ.Ε

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΝΑΡΙΝΙΩΝ ΦΩΝΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

FPO - TS