Τρέχον Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ο, έχει την εξής σύνθεση:

 
* Πρόεδρος, Μπούρας Παύλος
* Αντιπρόεδρος Α´, Τρυφωνόπουλος Χρήστος
* Αντιπρόεδρος Β´, Δαγδούνης Αντώνης
* Ειδικός Γραμματέας, Φαλιέρης Ιωάννης
* Οργανωτικός Γραμματέας, Κακαβάς Κωνσταντίνος
* Ταμίας, Κρέτσιμος Ηλίας
* Υπεύθυνος Εκδόσεων, Πούλακας Ιωάννης
* Υπεύθυνος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, Νικολαΐδης Λεωνίδας
* Υπεύθυνος Εφοδιασμού, Μπέρδος Παναγιώτης
 
 
 

Το Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας


Το Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας συγκροτήθηκε σε Σώμα στις 3 Απριλίου 1997 και η σύνθεση του ήταν η ακόλουθη:  

 

 

 1. Δ.Λάζου, Πρόεδρος
 2. Π.Μπέρδος, Αντιπρόεδρος Α’
 3. Δ.Ραμαντάνης, Αντιπρόεδρος Β’
 4. Γ.Παπαευσταθίου, Γενικός Γραμματέας
 5. Γ.Χαραμής, Ειδικός Γραμματέας
 6. Κ.Κιρκίνης, Οργανωτικός Γραμματέας
 7. Ν.Γκολφινόπουλος, Ταμίας
 8. Π.Αρμάος, Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων
 9. Α.Τσόγκας, Υπεύθυνος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
 10. Ν.Γιουρουκέλης, Υπεύθυνος Εκδόσεων
 11. Φ.Μπελεκούκιας, Υπεύθυνος Εφοδιασμού Υλικού