Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Δόκιμων Κριτών της Π.Ο.Ο.

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 19/1/2019 ενημερώθηκαν οι σύλλογοι της Π.Ο.Ο. με την πρόταση της Ένωσης των Κριτών που αναφέρεται στην εκπαίδευση των δόκιμων κριτών της Ομοσπονδίας μας.

 

Παρακαλούνται οι σύλλογοι να καταθέσουν τις απόψεις τους έως τις 20/2/2019 σύμφωνα με τις οδηγίες που τους έχουν αποσταλεί.

Νέο Δ.Σ της Ένωσης των Κριτών της Π.Ο.Ο.

Όπως ενημερωθήκαμε από την Ένωση των Κριτών της Ομοσπονδίας, στις 19 Δεκεμβρίου 2018 συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ της Ένωσης των Κριτών της Ομοσπονδίας που έχει ως εξής:

Πρόεδρος        : Στέφανος Κουδής, κριτής κατηγορίας D

Αντιπρόεδρος    : Αντρέας Πανόπουλος, κριτής κατηγορίας B

Γραμματέας      : Γρηγόρης Αγγέλης, κριτής κατηγοριών I,J/N

Στο νέο Δ.Σ της Ενωσης των Κριτών ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του και ελπίζουμε πως με την συνεργασία των συλλόγων της Ομοσπονδίας, της Ένωσης των Κριτών, αλλά και του Δ.Σ της Ομοσπονδίας, θα αναβαθμιστεί ο ρόλος και η λειτουργία των ομοσπονδιακών κριτών προς όφελος όλων των εμπλεκομένων φορέων της Ομοσπονδίας.

Σύλλογος της Ομοσπονδίας που επιθυμεί περισσότερες πληροφορίες για το τρόπο ανάδειξης ομοσπονδιακών κριτών, μπορεί να επικοινωνεί απευθείας με το ομοσπονδιακό e-mail της Ένωσης των Κριτών : enosikriton@fpo.gr.

Επικαιροποίηση του Ομοσπονδιακού Μητρώου Κριτών της Π.Ο.Ο.

Σας ενημερώνουμε ότι κατά την τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ της Ομοσπονδίας στις 19-09-2018 διεγράφησαν όσοι κριτές της Ομοσπονδίας δεν ανήκουν σε συλλόγους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ορνιθολογίας (Π.Ο.Ο.), σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού της Ένωσης των Κριτών της Ομοσπονδίας.

Οι ενεργοί κριτές της Ομοσπονδίας είναι οι παρακάτω:

ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, Κατηγορία I, J-N

ΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Κατηγορία D

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ, Κατηγορία Β

 

 

Αποχώρηση του ομοσπονδιακού κριτή Αθανασίου Υφαντή από την Ένωση των Κριτών

Σας ενημερώνουμε ότι στις 4 Μαίου 2018 απέστειλε την παραίτηση του στο Δ.Σ το μέλος της Α.Λ.Ο.Π Αθανάσιος Υφαντής από την θέση του προέδρου της Ένωσης των κριτών της Π.Ο.Ο, αλλά και από την θέση του ως ομοσπονδιακός κριτής, για λόγους ηθικής τάξης μετά την αποχώρηση της Α.Λ.Ο.Π (στην οποία είναι εγγεγραμμένο μέλος) από την Π.Ο.Ο.

Στην επιστολή παραίτησής του ο Κύριος Αθανάσιος Υφαντής ευχαριστεί τους συλλόγους που έδειξαν έμπρακτα την εμπιστοσύνη τους στους Έλληνες κριτές τα τελευταία χρόνια, αλλά και όσους με έργα και πράξεις υποστήριξαν το θεσμό.

Το Δ.Σ ευχαριστεί τον κύριο Αθανάσιο Υφαντή για την προσφορά του όχι μόνο ως κριτής, αλλά και σαν πρόεδρος της ένωσης των κριτών της Π.Ο.Ο. H πράξη της παραίτησης του δείχνει συνέπεια και αξιοπρέπεια, στοιχεία που τον διακρίνουν ως άνθρωπο, αλλά και σε όλες τις θέσεις που υπηρέτησε μέσα στην Π.Ο.Ο.

Του ευχόμαστε καλή επιτυχία και κάθε ατομική και οικογενειακή ευτυχία.

Σελίδα 1 από 3