Κανονισμός Ομοσπονδιακού Τεχνικού Συμβουλίου (ΟΜ.Τ.Σ) και Ομοσπονδιακών Τεχνικών Επιτροπών (ΟΜ.Τ.Ε)

Σκοπός του κανονισμού είναι η συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία, ταξινόμιση και επισημοποίηση των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των πτηνών συντροφιάς, ανά κατηγορία και ποικιλία, έτσι ώστε να ενημερώνονται οι εκτροφείς των μελών-συλλόγων της Ομοσπονδίας και να εκτρέφουν πτηνά συντροφιάς με τα πιο υψηλά και ποιοτικά χαρακτηριστικά.

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον κανονισμό.