Αποστολή πρακτικού Γενικής Συνέλευσης 12/5/2019 και ενιαίου πρακτικού εφορευτικής επιτροπής της Π.Ο.Ο.

 
Ενημερώθηκαν στις 23/7/2019 με e-mail οι σύλλογοι της Π.Ο.Ο. με το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης της 12/5/2019 και του ενιαίου πρακτικού της εφορευτικής επιτροπής που διεξήγαγε τις εκλογές.
 
Στους συλλόγους δόθηκαν οδηγίες για το χειρισμό των ανωτέρω δύο εγγράφων.
 
 

Αναθεώρηση του Καταστατικού της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ορνιθολογίας (Π.Ο.Ο)

Με πρόσφατη απόφαση του νέου Δ.Σ της Ομοσπονδίας, αποφασίστηκε η αναθεώρηση του καταστατικού της Ομοσπονδίας.

Στις 9 Ιουλίου 2019 ενημερώθηκαν οι σύλλογοι της ομοσπονδίας για τις προτεινόμενες δράσεις που θα δρομολογηθούν για την επίτευξη της αναθεώρησης του καταστατικού.

Για το λόγο αυτό, συγκροτήθηκε 5μελής επιτροπή η οποία θα καταρτήσει το νέο καταστατικό και θα το υποβάλλει σε προκαθορισμένο χρόνο στο Δ.Σ και στη συνέχεια στους συλλόγους της Ομοσπονδίας.

Μετά την υλοποίηση των ανωτέρω, θα συγκληθεί Καταστατική Γενική Συνέλευση για την οριστικοποίηση του νέου Καταστατικού.

Το Δ.Σ της Ομοσπονδίας θεωρεί ότι η δημιουργία ενός νέου και δίκαιου καταστατικού προσαρμοσμένου στα δεδομένα της εποχής μας είναι υψίστης σημασίας, τόσο για την εύρυθμη λειτουργία της Ομοσπονδίας, αλλά και των μελών - συλλόγων της, για αυτό το λόγο ζητά από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να επιδείξουν την ανάλογη συνέπεια, σοβαρότητα και υπευθυνότητα.

Κατάρτιση Ημερολογίου Διαγωνισμών - Εκθέσεων Συλλόγων της Π.Ο.Ο για το 2019

Ενημερώθηκαν οι σύλλογοι της Ομοσπονδίας για την κατάρτιση του ημερολογίου των διαγωνισμών - εκθέσεων τους. Οι σύλλογοι που θα πραγματοποιήσουν εφέτος διαγωνισμό και έκθεση οφείλουν να συμπληρώσουν το συνημμένο αρχείο που τους στάλθηκε και να το αποστείλουν στον γενικό γραμματέα της Ομοσπονδίας.

Στη συνέχεια για κάθε σύλλογο που αποστέλλει την εκδήλωση του, αυτή θα αναρτάται στην ιστοσελίδα και στο facebook της Ομοσπονδίας.

Τέλος, ενημερώθηκαν οι σύλλογοι της Ομοσπονδίας ότι δύνανται να αναρτώνται αφίσες ή ειδοποιήσεις των εκδηλώσεων τους, τόσο στην ιστοσελίδα, όσο και στο facebοok της Ομοσπονδίας,

Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη Νέου Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ) και Νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε) της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ορνιθολογίας (Π.Ο.Ο)

Τα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ και Ε.Ε, όπως καταμετρήθηκαν από την εφορευτική επιτροπή της Γ.Σ της 12/5/2019 Π.Ο.Ο. έχουν ως εξής:

Σύνολο Ψηφισάντων : 95
Άκυρα : 3
Λευκά : 0
Έγκυρα : 92

Για το Δ.Σ:
1. Παναγιώτης Μακρής, της Λ.Ο.Π.ΑΧ, ψήφοι 53
2. Γιώργος Καραπιδάκης, του Π.Ο.Κ, ψήφοι 42
3. Γρηγόρης Αγγέλης, της Ε.Λ.Κ.Ε, ψήφοι 40
4. Γιάννης Πούλακας, της Λ.Ο.Χ, ψήφοι 37
5. Νίκος Παπαδάκης, του Π.Ο.Κ, ψήφοι 35
6. Παναγιώτης Μπέρδος, των Φ.Α.Π, ψήφοι 32
7. Αναστάσιος Στεφανιδάκης, της Λ.Ο.Χ, ψήφοι 31
8. Γιάννης Φαλιέρης, της ΛΟ.Π.ΑΧ, ψήφοι 25
9. Χαράλαμπος Γκουρογιάννης, του Σ.Φ.Π.Σ.Κ, ψήφοι 21
10. Κώστας Τζομπανάκης, του Σ.Π.Α, ψήφοι 19
11. Γιάννης Παπαδόπουλος, του Ο.Ε.Μ, ψήφοι 18
12. Παναγιώτης Παλάτος, του Ο.Ε.Μ, ψήφοι 16
13. Δημήτρης Πλουμίδης, του Σ.Π.Α, ψήφοι 15
14. Σταύρος Γάγας, του Ε.Σ.Ε.Μ, ψήφοι 12
15. Θανάσης Χατζηκωνσταντής, του Φ.Α.Π, ψήφοι 7

Για την Ε.Ε:
1. Γιάννης Αβραμάκης, του Π.Ο.Κ, ψήφοι 33
2. Κώστας Κακαβάς, της Λ.Ο.Π.ΑΧ, ψήφοι 25
3. Δημήτρης Καραλής, του Ε.Σ.Ε.Μ, ψήφοι 14
4. Χαράλαμπος Λεβεντάκης, του Σ.Ε.ΜΑ, ψήφοι 6

Η εφορευτική επιτροπή
Εμμανουήλ Χαλκιαδάκης, Πρόεδρος
Ανδρέας Τσιγκουνάκης, Μέλος
Θεόδωρος Μαρνελάκης, Μέλος

Σελίδα 1 από 28