Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Δόκιμων Κριτών της Π.Ο.Ο.

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 19/1/2019 ενημερώθηκαν οι σύλλογοι της Π.Ο.Ο. με την πρόταση της Ένωσης των Κριτών που αναφέρεται στην εκπαίδευση των δόκιμων κριτών της Ομοσπονδίας μας.

 

Παρακαλούνται οι σύλλογοι να καταθέσουν τις απόψεις τους έως τις 20/2/2019 σύμφωνα με τις οδηγίες που τους έχουν αποσταλεί.