Σύγκλιση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ) της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ορνιθολογίας (Π.Ο.Ο.) έτους 2022

 
Στις 13 Οκτωβρίου 2022 ενημερώθηκαν εγγράφως οι σύλλογοι της Ομοσπονδίας για την σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας.
 
Στο e-mail που αποστάλθηκε στους συλλόγους αναφέρονται οι ημερομηνίες πραγματοποίησης της Γ.Σ (Τακτική και Επαναληπτική), η τοποθεσία, η ατζέντα των θεμάτων, το πρόγραμμα της εκδήλωσης, καθώς και άλλες συμπληρωματικές οδηγίες για την εύρυθμη λειτουργία της Γ.Σ.
 
Υπενθυμίζεται ότι η Γ.Σ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2002 (Τακτική) και σε περίπτωση μη απαρτίας την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022 (Επαναληπτική) στην Αθήνα.