Παγκόσμιος διαγωνισμός - έκθεση πτηνών συντροφιάς στη Νάπολη της Ιταλίας τον Ιανουάριο του 2023

 
Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 14 Οκτωβρίου 2022 ενημερώθηκαν εγγράφως οι σύλλογοι της Ομοσπονδίας με το e-mail και τα αρχεία που παραλάβαμε από την COM και αναφέρονται στο αντικείμενο θέματος.
 
Τα αρχεία αυτά ήταν:
  1. Η αίτηση συμμετοχής των πτηνών στην εκδήλωση.
  2. Ο λογότυπος της εκδήλωσης.
  3. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης.
  4. Οι κατηγορίες των πτηνών που θα δηλωθούν για την εκδήλωση.