Ενιαίο ψηφοδέλτιο για το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) και την Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε) - Διαδικασία εκλογής με επιστολή

 
Στις 19 Οκτωβρίου 2022 στάλθηκε στους συλλόγους της Ομοσπονδίας το ενιαίο ψηφοδέλτιο για το Δ.Σ και την Ε.Ε.
 
Στο e-mail που στάλθηκε στους συλλόγους υπάρχουν οδηγίες για την διαδικασία της εκλογής με επιστολή και αφορά τους συλλόγους εκτός νομού Αττικής και Πειραιώς, όπως αυτή περιγράφεται και στο καταστατικό της Ομοσπονδίας.
 
Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία της εκλογής Δ.Σ και Ε.Ε θα πραγματοποιηθεί στη Τακτική Γενική Συνέλευση στις 6/11 ή στην Επαναληπτική Γ.Σ στις 13/11/2022, εφόσον δεν υπάρχει η προβλεπόμενη απαρτία.