Σύνθεση Δ.Σ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ορνιθολογίας (Π.Ο.Ο)

 
Έπειτα από συνεδρίαση των μελών του ΔΣ της Ομοσπονδίας μας και την διενέργεια εκλογών σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού, η σύνθεση του νέου Δ.Σ της Π.Ο.Ο έχει ως εξής:
 
* Πρόεδρος, Μπούρας Παύλος
* Αντιπρόεδρος Α´, Τρυφωνόπουλος Χρήστος
* Αντιπρόεδρος Β´, Δαγδούνης Αντώνης
* Ειδικός Γραμματέας, Φαλιέρης Ιωάννης
* Οργανωτικός Γραμματέας, Κακαβάς Κωνσταντίνος
* Ταμίας, Κρέτσιμος Ηλίας
* Υπεύθυνος Εκδόσεων, Πούλακας Ιωάννης
* Υπεύθυνος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, Νικολαΐδης Λεωνίδας
* Υπεύθυνος Εφοδιασμού, Μπέρδος Παναγιώτης
 
Στα νέα μέλη του Δ.Σ ευχόμαστε <καλή επιτυχία> στα καθήκοντά τους.