Σύνθεση Δ.Σ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ορνιθολογίας (Π.Ο.Ο)

 
Έπειτα από συνεδρίαση των μελών του ΔΣ της Ομοσπονδίας μας και την διενέργεια εκλογών σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού, η σύνθεση του νέου Δ.Σ της Π.Ο.Ο έχει ως εξής:
 
Πρόεδρος - Μπούρας Παύλος (ΕΛΙΤ)

Αντιπρόεδρος Α' - Μπέρδος Παναγιώτης (ΦΑΠ)

Αντιπρόεδρος Β' - Μαρτίκας Γεώργιος (ΣΦΩΠ)

Γενικός Γραμματέας - Φαλιέρης Ιωάννης (ΛΟΠΑΧ)

Ειδικός Γραμματέας - Παπαδάκης Κωνσταντίνος (ΣΦΩΠ)

Οργανωτικός Γραμματέας - Κατάκαλος Κωνσταντίνος (ΛΟΠΑΧ)

Ταμίας - Γάγας Σταύρος (ΕΣΕΜ)

Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων - Γιαννόπουλος Νικόλαος (ΣΦΩΠ)

Υπεύθυνος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων - Παπαδόπουλος Ιωάννης (ΟΕΜ)

Υπεύθυνος Εκδόσεων - Νικολογάννης Σωτήριος - (ΕΣΕΜ)

Υπεύθυνος Εφοδιασμού Υλικού - Γρηγοριάδης Παναγιώτης (ΕΣΕΜ)
 
 
Στα νέα μέλη του Δ.Σ ευχόμαστε <καλή επιτυχία> στα καθήκοντά τους.