64ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ετους 2016 στο Matosinhos της Πορτογαλίας

Στην επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση της 29ης Νοεμβρίου 2015 προσδιορίστηκε η διαδικασία και οι δύο προϋποθέσεις που οφείλουν να ακολουθήσουν τα μέλη - σύλλογοι της Ομοσπονδίας και οι εκτροφείς των συλλόγων της για την πραγματοποίηση του ταξιδιού μεταφοράς των πτηνών συντροφιάς από την Ελλάδα στη Πορτογαλία.

Επισημαίνεται ότι πέραν του συνολικού κόστους του ταξιδιού, η τιμή συμμετοχής κάθε πτηνού ανέρχεται στο ποσόν των 12 ευρώ και η τιμή του καταλόγου (υποχρεωτικός για κάθε εκτροφέα που θα δηλώσει πτηνά συντροφιάς) στα 12 ευρώ.

Παρακαλούνται τα μέλη - σύλλογοι της Ομοσπονδίας να ενημερώσουν τους εκτροφείς τους για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις πραγματοποίησης του ταξιδιού μεταφοράς των πτηνών συντροφιάς, όπως σας διαβιβάστηκε με e-mail από το Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας στις 30 Νοεμβρίου 2015.