Τακτική Γενική Συνέλευση Ομοσπονδίας Έτους 2016

Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 3 Απριλίου 2016, στο Περιστέρι, πραγματοποιήθηκε η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Έτους 2016.

Στη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ) συμμετείχαν 74 αντιπρόσωποι μελών - συλλόγων της Ομοσπονδίας (56 με φυσική παρουσία και 18 με εξουσιοδοτήσεις).

Ομόφωνα εκλέχθηκαν ως Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο Παναγιώτης Γρηγοριάδης, του ΕΣΕΜ, γραμματέας ο Δημήτρης Καρούσης, του ΕΣΕΜ και ψηφοσυλλέκτης ο Δημήτρης Αθανασίου, του ΦΑΠ.

Τα θέματα της Γ.Σ ήταν τα ακόλουθα:

  1. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Έτους 2015
  2. Έγκριση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε) Έτους 2015
  3. Έγκριση Πάγιας Τακτικής Ετήσιας Συνδρομής Μελών – Συλλόγων στην Ομοσπονδία
  4. Ετήσιος Ομοσπονδιακός διαγωνισμός – έκθεση Έτους 2016
  5. Παγκόσμιος διαγωνισμός – έκθεση Έτους 2017 στην Ισπανία
  6. Συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις Αντιπροσώπων μελών – συλλόγων νομού Αττικής – Πειραιώς με εξουσιοδότηση

Αποφάσεις που ελήφθησαν

         1. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Έτους 2015

Εγκρίθηκε ομόφωνα ο οικονομικός απολογισμός έτους 2015 από τους παρευρισκόμενους αντιπροσώπους των μελών - συλλόγων της Ομοσπονδίας.

       2.Έγκριση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε) Έτους 2015

Εγκρίθηκε ομόφωνα η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2015 από τους παρευρισκόμενους αντιπροσώπους των μελών - συλλόγων της Ομοσπονδίας.

       3.Έγκριση Πάγιας Τακτικής Ετήσιας Συνδρομής Μελών – Συλλόγων στην Ομοσπονδία

Εγκρίθηκε με πλειοψηφία η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας ως πάγια τακτική ετήσια συνδρομή των μελών - συλλόγων της Ομοσπονδίας το ποσόν των 40 ευρώ.

      4. Ετήσιος Ομοσπονδιακός διαγωνισμός – έκθεση Έτους 2016

Εγκρίθηκε ομόφωνα από τους παρευρισκόμενους η πρόταση της ΕΛΙΤ για πιθανή πραγματοποίηση ομοσπονδιακού διαγωνισμού – έκθεσης καναρινιών φωνής έτους 2016 με αποδοχή των προϋποθέσεων που τέθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

      5. Παγκόσμιος διαγωνισμός – έκθεση Έτους 2017 στην Ισπανία

Εγκρίθηκε ομόφωνα η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα έξοδα που απαιτούνται για τη πραγματοποίηση της αποστολής πτηνών συντροφιάς στο παγκόσμιο διαγωνισμό - έκθεση στην Ισπανία το 2017. Θα υπάρχει συνεχής συνεργασία του ΔΣ με τα μέλη - συλλόγους της Ομοσπονδίας προκειμένου να βρεθούν οι απαιτούμενοι συνοδοί και το μεταφορικό μέσο.

       6. Συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις Αντιπροσώπων μελών – συλλόγων νομού Αττικής – Πειραιώς με εξουσιοδότηση

Εγκρίθηκε με πλειοψηφία η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας για εξουσιοδότηση ενός τουλάχιστον αντιπροσώπου μέλους - συλλόγου του νομού Αττικής - Πειραιώς για συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις της Ομοσπονδίας.

Το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης στάλθηκε στα μέλη - συλλόγους της Ομοσπονδίας για ενημέρωσή τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας ευχαριστεί θερμά το Κύριο Σπύρο Παπαχαραλάμπους για την ευγενική παραχώρηση της αίθουσας διαλέξεων των Εκπαιδευτηρίων Παπαχαραλάμπους για την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.