Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάδειξης νέων κριτών για την Π.Ο.Ο.

Η ΕτΚ της Π.Ο.Ο σας ενημερώνει ότι ο Γιαννόπουλος Νικόλαος (Ε.Λ.Κ.Ε.) αναγνωρίζεται ως Κριτής στο Βασικό επίπεδο στην Κατηγορία O/P, αφού πέρασε επιτυχώς, την 14/12/2019, τις Θεωρητικές και Πρακτικές εξετάσεις που ορίζει το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, και λαμβάνει τον αριθμό 023.

Οι Δόκιμοι Κριτές Βαρδαξής Μάνος (Λ.Ο.Χ) Κατηγορία D, και Τουμπανάκης Κώστας (Λ.Ο.Χ) Κατηγορία D, συμπλήρωσαν επιτυχώς τις δυο αναφορές προόδου που απαιτούνται από το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και θα μπορέσουν να συνεχίσουν με τις Θεωρητικές και Πρακτικές εξετάσεις στο Βασικό επίπεδο το 2020.