Εκπαιδευτικό πρόγραμμα δοκίμων κριτών της Π.Ο.Ο. έτους 2020

 
Σήμερα 9 Μαρτίου 2020 ενημερώθηκαν οι σύλλογοι της Ομοσπονδίας με τις ενέργειες που απαιτούνται να πραγματοποιήσουν για την εκδήλωση επιθυμίας των μελών τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα έτους 2020, καθώς και σε πρακτικές ή τελικές εξετάσεις.
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία, οι σύλλογοι έρχονται σε επικοινωνία με το Γραμματέα της ΕτΚ Γρηγόρη Αγγέλη.