Εκπαίδευση Δοκίμων Κριτών

Ένα νέο, φρέσκο και ενδιαφέρον πρόγραμμα εκπαίδευσης δοκιμών κριτών πτηνών συντροφιάς σε δύο επίπεδα, το Βασικό και το Προχωρημένο, θα είναι διαθέσιμο σύντομα από την Ένωση των Κριτών της Ομοσπονδίας. Το νέο πρόγραμμα θα σταλεί στο Δ.Σ και τους Συλλόγους της Ομοσπονδίας και ελπίζουμε να εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση και να αναρτηθεί σύντομα στο fb.

Στέφανος Κουδής
Πρόεδρος της Ένωσης των Κριτών Π.Ο.Ο.