Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Π.Ο.Ο.

Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10:30 στο cafe Metro επί της Σάμου 58 απέναντι από το Σταθμό Λαρίσης θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει η προβλεπόμενη από το καταστατικό της Ομοσπονδίας απαρτία, θα πραγματοποιηθεί Επαναληπτική Γ.Σ την επόμενη Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2019, την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος.

Το θέμα της Γενικής Συνέλευσης είναι:

Τακτική Συνδρομή μελών - συλλόγων στην Π.Ο.Ο. για το 2019.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ έχουν οι αντιπρόσωποι των μελών - συλλόγων της Ομοσπονδίας που η θητεία τους είναι εντός της ημερομηνίας πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται με απόφαση του Δ.Σ της Ομοσπονδίας που πραγματοποιήθηκε στις 15/12/2019 και ο λόγος σύγκλισης αναφέρθηκε εγγράφως στου συλλόγους της Ομοσπονδίας, στις 15/12/2019.

Όσοι αντιπρόσωποι συλλόγων θελήσουν να ασκήσουν το δικαίωμα της εξουσιοδότησης, παρακαλούνται να τηρήσουν τα αναφερόμενα στο καταστατικό της Ομοσπονδίας και στις εξουσιοδοτήσεις που στάλθηκαν με αρχείο στους συλλόγους και ο αντιπρόσωπος που θα συμμετάσχει στη Γ.Σ να τις παραδώσει στο γενικό γραμματέα της Ομοσπονδίας πριν την έναρξη της Γ.Σ.