Ομοσπονδιακή Ομάδα Συνοδών Πτηνών Συντροφιάς

Σύμφωνα με το εδάφιο 6β του Ομοσπονδιακού Κανονισμού της Π.Ο.Ο. με θέμα <Συμμετοχή πτηνών συντροφιάς στο παγκόσμιο διαγωνισμό – έκθεση> προβλέπεται ομάδα συνοδών πτηνών συντροφιάς για την μεταφορά των πτηνών των εκτροφέων της Ομοσπονδίας στον εκάστοτε παγκόσμιο διαγωνισμό – έκθεση.

Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ της Ομοσπονδίας, της 15-12-2019, συγκροτήθηκε η Ομοσπονδιακή Ομάδα Συνοδών Πτηνών Συντροφιάς, αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη, που ανήκουν σε συλλόγους της Π.Ο.Ο:

    α. Μακρής Παναγιώτης,
    β. Κατάκαλος Κωνσταντίνος,
    γ. Γιαννόπουλος Νικόλαος,
    δ. Παπαδάκης Κωνσταντίνος,
    ε. Μπετουλιάνος Απόστολος

Τα καθήκοντα των συνοδών της ανωτέρω ομάδας βρίσκονται αναλυτικά στο ομοσπονδιακό κανονισμό  <Συμμετοχή πτηνών συντροφιάς στο παγκόσμιο διαγωνισμό – έκθεση>.

Τα μέλη της ανωτέρω ομάδας, με την ιδιότητα του συνοδού, αναφέρουν και ενημερώνουν μόνο στην Ομοσπονδία και όχι τους συλλόγους της Ομοσπονδίας.

Σε καμία περίπτωση δεν θα ζητείται από τους συλλόγους της Ομοσπονδίας η  έγκριση για την διάθεση τους στην Ομοσπονδία κάθε χρόνο, απλά η Ομοσπονδία θα ενημερώνει τους συλλόγους με την χρησιμοποίηση κάποιων από αυτούς που στελεχώνουν την Ομοσπονδιακή Ομάδα Συνοδών για κάθε παγκόσμιο διαγωνισμό – έκθεση πτηνών συντροφιάς.

Επισημαίνεται στους συλλόγους ότι πρέπει να μεριμνούν για την απρόσκοπτη λειτουργία του έργου των συνοδών και σε περίπτωση που κάποιος σύλλογος αποδεδειγμένα δημιουργεί προβλήματα στο έργο των συνοδών θα λογοδοτεί στην Γ.Σ ή στο Δ.Σ της Ομοσπονδίας.