Κανονισμός Ομοσπονδιακής Εκδήλωσης με θέμα Συμμετοχή πτηνών συντροφιάς στο παγκόσμιο διαγωνισμό - έκθεση

 

Στον Κανονισμό Ομοσπονδιακής Εκδήλωσης με θέμα <Συμμετοχή πτηνών συντροφιάς στο παγκόσμιο διαγωνισμό - έκθεση περιγράφονται αναλυτικά το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου τα πτηνά συντροφιάς των εκτροφέων των συλλόγων της Π.Ο.Ο να συμμετέχουν με σωστές συνθήκες στον εκάστοτε παγκόσμιο διαγωνισμό - έκθεση.

 

Για να δείτε τον κανονισμό πατήστε εδώ.

 

Στον Κανονισμό Ομοσπονδιακής Εκδήλωσης με θέμα <Συμμετοχή πτηνών συντροφιάς στο παγκόσμιο διαγωνισμό - έκθεση περιγράφονται αναλυτικά το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου τα πτηνά συντροφιάς των εκτροφέων των συλλόγων της Π.Ο.Ο να συμμετέχουν με σωστές συνθήκες στον εκάστοτε παγκόσμιο διαγωνισμό - έκθεση.

 

Για να δείτε τον κανονισμό πατήστε εδώ.