Τρέχον Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ο, έχει την εξής σύνθεση:

 
* Πρόεδρος, Μπούρας Παύλος
* Αντιπρόεδρος Α´, Τρυφωνόπουλος Χρήστος
* Αντιπρόεδρος Β´, Δαγδούνης Αντώνης
* Ειδικός Γραμματέας, Φαλιέρης Ιωάννης
* Οργανωτικός Γραμματέας, Κακαβάς Κωνσταντίνος
* Ταμίας, Κρέτσιμος Ηλίας
* Υπεύθυνος Εκδόσεων, Πούλακας Ιωάννης
* Υπεύθυνος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, Νικολαΐδης Λεωνίδας
* Υπεύθυνος Εφοδιασμού, Μπέρδος Παναγιώτης