Νέος Κανονισμός της Ένωσης των Κριτών της Π.Ο.Ο

Σας ενημερώνουμε ότι στις 29/8/2019 στάλθηκε στα μέλη - συλλόγους της Π.Ο.Ο ο Νέος κανονισμός της Ένωσης των Κριτών της Ομοσπονδίας που περιλαμβάνει και τις τροποποιήσεις που ΟΜΟΦΩΝΑ ψηφίστηκαν στη τακτική Γ.Σ της 12/5/2019.

Ένταξη Νέου Κριτή στην Ένωση των Κριτών της Ομοσπονδίας

Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ της Ομοσπονδίας που πραγματοποιήθηκε στις 29-3-2019 και κατόπιν έγκρισης από το Δ.Σ της Ένωσης των Κριτών της Ομοσπονδίας στις 17-2-2019, το μέλος του συλλόγου Ε.Λ.Ι.Τ Χρήστος Τρυφωνόπουλος εντάσσεται στο μητρώο της Ένωσης των Κριτών της Π.Ο.Ο με αρ.μητρώου ΠΟΟ-022 στην κατηγορία C (Timbrado).

Η Ομοσπονδία μας καλωσορίζει το νέο Ομοσπονδιακό κριτή Χρήστο Τρυφωνόπουλο και είμαστε σίγουροι ότι θα βοηθήσει ενεργά και αποτελεσματικά την Ένωση των Κριτών, τα μέλη -συλλόγους και τους εκτροφείς της, με τις γνώσεις και την εμπειρία του.

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Δόκιμων Κριτών της Π.Ο.Ο.

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 19/1/2019 ενημερώθηκαν οι σύλλογοι της Π.Ο.Ο. με την πρόταση της Ένωσης των Κριτών που αναφέρεται στην εκπαίδευση των δόκιμων κριτών της Ομοσπονδίας μας.

 

Παρακαλούνται οι σύλλογοι να καταθέσουν τις απόψεις τους έως τις 20/2/2019 σύμφωνα με τις οδηγίες που τους έχουν αποσταλεί.

Νέο Δ.Σ της Ένωσης των Κριτών της Π.Ο.Ο.

Όπως ενημερωθήκαμε από την Ένωση των Κριτών της Ομοσπονδίας, στις 19 Δεκεμβρίου 2018 συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ της Ένωσης των Κριτών της Ομοσπονδίας που έχει ως εξής:

Πρόεδρος        : Στέφανος Κουδής, κριτής κατηγορίας D

Αντιπρόεδρος    : Αντρέας Πανόπουλος, κριτής κατηγορίας B

Γραμματέας      : Γρηγόρης Αγγέλης, κριτής κατηγοριών I,J/N

Στο νέο Δ.Σ της Ενωσης των Κριτών ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του και ελπίζουμε πως με την συνεργασία των συλλόγων της Ομοσπονδίας, της Ένωσης των Κριτών, αλλά και του Δ.Σ της Ομοσπονδίας, θα αναβαθμιστεί ο ρόλος και η λειτουργία των ομοσπονδιακών κριτών προς όφελος όλων των εμπλεκομένων φορέων της Ομοσπονδίας.

Σύλλογος της Ομοσπονδίας που επιθυμεί περισσότερες πληροφορίες για το τρόπο ανάδειξης ομοσπονδιακών κριτών, μπορεί να επικοινωνεί απευθείας με το ομοσπονδιακό e-mail της Ένωσης των Κριτών : enosikriton@fpo.gr.

Σελίδα 2 από 4