Εκπαιδευτικό πρόγραμμα δοκίμων κριτών της Π.Ο.Ο. έτους 2020

 
Σήμερα 9 Μαρτίου 2020 ενημερώθηκαν οι σύλλογοι της Ομοσπονδίας με τις ενέργειες που απαιτούνται να πραγματοποιήσουν για την εκδήλωση επιθυμίας των μελών τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα έτους 2020, καθώς και σε πρακτικές ή τελικές εξετάσεις.
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία, οι σύλλογοι έρχονται σε επικοινωνία με το Γραμματέα της ΕτΚ Γρηγόρη Αγγέλη.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάδειξης νέων κριτών για την Π.Ο.Ο.

Η ΕτΚ της Π.Ο.Ο σας ενημερώνει ότι ο Γιαννόπουλος Νικόλαος (Ε.Λ.Κ.Ε.) αναγνωρίζεται ως Κριτής στο Βασικό επίπεδο στην Κατηγορία O/P, αφού πέρασε επιτυχώς, την 14/12/2019, τις Θεωρητικές και Πρακτικές εξετάσεις που ορίζει το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, και λαμβάνει τον αριθμό 023.

Οι Δόκιμοι Κριτές Βαρδαξής Μάνος (Λ.Ο.Χ) Κατηγορία D, και Τουμπανάκης Κώστας (Λ.Ο.Χ) Κατηγορία D, συμπλήρωσαν επιτυχώς τις δυο αναφορές προόδου που απαιτούνται από το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και θα μπορέσουν να συνεχίσουν με τις Θεωρητικές και Πρακτικές εξετάσεις στο Βασικό επίπεδο το 2020.

Ένταξη διεθνούς κριτή (OMJ) στην Ένωση των Κριτών (ΕτΚ) της Π.Ο.Ο.

Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ της Ομοσπονδίας που πραγματοποιήθηκε στις 15-12-2019 και κατόπιν έγκρισης από το Δ.Σ της Ένωσης των Κριτών της Ομοσπονδίας, το μέλος του συλλόγου Σ.Φ.Ω.Π. Σπύρος Καλαμάρας εντάσσεται στο μητρώο της Ένωσης των Κριτών της Π.Ο.Ο με αριθμό μητρώου ΠΟΟ-025 στην κατηγορία D (Καναρίνια Χρώματος).

Η Ομοσπονδία μας καλωσορίζει το διεθνή κριτή (OMJ) Σπύρο Καλαμάρα και είμαστε σίγουροι ότι θα βοηθήσει ενεργά και αποτελεσματικά την Ένωση των Κριτών, τα μέλη -συλλόγους και τους εκτροφείς της, με τις γνώσεις και την εμπειρία του.

.

Σελίδα 1 από 4