ΚΡΙΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΑΣ ( Π.Ο.Ο.)

 

 

ΚΡΙΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Ο.Ο)

 

 

          Α/Μ          

                                 ΟΝΟΜΑ                                

            ΣΥΛΛΟΓΟΣ            

             ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ            

ΠΟΟ-13

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΕΜ

B

ΠΟΟ-20

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΔΗΣ

Φ.Ο.Π.Β.Α

D

ΠΟΟ-21

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ

Ε.Λ.Κ.Ε

I, J-N

ΠΟΟ-22

ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ε.Λ.Ι.Τ

C

Σελίδα 3 από 3