Κατάρτιση Ημερολογίου Διαγωνισμών - Εκθέσεων Συλλόγων της Π.Ο.Ο για το 2018

Στις 11/9/2018 ενημερώθηκαν τα μέλη - σύλλογοι της Ομοσπονδίας να αποστείλουν τα απαραίτητα στοιχεία συμπληρωμένα σε τυποποιημένη φόρμα που τους στάλθηκε, προκειμένου στη συνέχεια η Ομοσπονδία να καταρτίσει το ημερολόγιο με τους διαγωνισμούς - εκθέσεις των συλλόγων για το έτος 2018 και να το προβάλλει στην ιστοσελίδα και το facebook της.