Τακτική Γενική Συνέλευση Ομοσπονδίας Έτους 2016

Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 3 Απριλίου 2016, στο Περιστέρι, πραγματοποιήθηκε η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Έτους 2016.

Στη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ) συμμετείχαν 74 αντιπρόσωποι μελών - συλλόγων της Ομοσπονδίας (56 με φυσική παρουσία και 18 με εξουσιοδοτήσεις).

Ομόφωνα εκλέχθηκαν ως Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο Παναγιώτης Γρηγοριάδης, του ΕΣΕΜ, γραμματέας ο Δημήτρης Καρούσης, του ΕΣΕΜ και ψηφοσυλλέκτης ο Δημήτρης Αθανασίου, του ΦΑΠ.

Τα θέματα της Γ.Σ ήταν τα ακόλουθα:

  1. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Έτους 2015
  2. Έγκριση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε) Έτους 2015
  3. Έγκριση Πάγιας Τακτικής Ετήσιας Συνδρομής Μελών – Συλλόγων στην Ομοσπονδία
  4. Ετήσιος Ομοσπονδιακός διαγωνισμός – έκθεση Έτους 2016
  5. Παγκόσμιος διαγωνισμός – έκθεση Έτους 2017 στην Ισπανία
  6. Συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις Αντιπροσώπων μελών – συλλόγων νομού Αττικής – Πειραιώς με εξουσιοδότηση

Αποφάσεις που ελήφθησαν

         1. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Έτους 2015

Εγκρίθηκε ομόφωνα ο οικονομικός απολογισμός έτους 2015 από τους παρευρισκόμενους αντιπροσώπους των μελών - συλλόγων της Ομοσπονδίας.

       2.Έγκριση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε) Έτους 2015

Εγκρίθηκε ομόφωνα η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2015 από τους παρευρισκόμενους αντιπροσώπους των μελών - συλλόγων της Ομοσπονδίας.

       3.Έγκριση Πάγιας Τακτικής Ετήσιας Συνδρομής Μελών – Συλλόγων στην Ομοσπονδία

Εγκρίθηκε με πλειοψηφία η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας ως πάγια τακτική ετήσια συνδρομή των μελών - συλλόγων της Ομοσπονδίας το ποσόν των 40 ευρώ.

      4. Ετήσιος Ομοσπονδιακός διαγωνισμός – έκθεση Έτους 2016

Εγκρίθηκε ομόφωνα από τους παρευρισκόμενους η πρόταση της ΕΛΙΤ για πιθανή πραγματοποίηση ομοσπονδιακού διαγωνισμού – έκθεσης καναρινιών φωνής έτους 2016 με αποδοχή των προϋποθέσεων που τέθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

      5. Παγκόσμιος διαγωνισμός – έκθεση Έτους 2017 στην Ισπανία

Εγκρίθηκε ομόφωνα η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα έξοδα που απαιτούνται για τη πραγματοποίηση της αποστολής πτηνών συντροφιάς στο παγκόσμιο διαγωνισμό - έκθεση στην Ισπανία το 2017. Θα υπάρχει συνεχής συνεργασία του ΔΣ με τα μέλη - συλλόγους της Ομοσπονδίας προκειμένου να βρεθούν οι απαιτούμενοι συνοδοί και το μεταφορικό μέσο.

       6. Συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις Αντιπροσώπων μελών – συλλόγων νομού Αττικής – Πειραιώς με εξουσιοδότηση

Εγκρίθηκε με πλειοψηφία η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας για εξουσιοδότηση ενός τουλάχιστον αντιπροσώπου μέλους - συλλόγου του νομού Αττικής - Πειραιώς για συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις της Ομοσπονδίας.

Το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης στάλθηκε στα μέλη - συλλόγους της Ομοσπονδίας για ενημέρωσή τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας ευχαριστεί θερμά το Κύριο Σπύρο Παπαχαραλάμπους για την ευγενική παραχώρηση της αίθουσας διαλέξεων των Εκπαιδευτηρίων Παπαχαραλάμπους για την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.

 

 

Πρόσκληση στην Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Κυριακή 27 Μαρτίου 2016 δεν πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας, λόγω μη προβλεπόμενης απαρτίας, σύμφωνα με το καταστατικό της Ομοσπονδίας. Η Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 3 Απριλίου 2016, την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος.

 

Κατά τα άλλα, τα θέματα, το πρόγραμμα και το δικαίωμα συμμετοχής των αντιπροσώπων των μελών - συλλόγων ισχύουν σύμφωνα με τη προηγούμενη πρόσκληση.

 

Με εντολή του Δ.Σ

Παναγιώτης Μακρής

Γενικός Γραμματέας

Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας

Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 27 Μαρτίου 2016 και ώρα 11:00 στο Περιστέρι και επί της οδού Πελοπίδα 85, στα Εκπαιδευτήρια Παπαχαραλάμπους, θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει η προβλεπόμενη από το καταστατικό της Ομοσπονδίας απαρτία, θα πραγματοποιηθεί Επαναληπτική Γ.Σ την επόμενη Κυριακή 3 Απριλίου 2016, την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος.

Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι τα παρακάτω:

1. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2015
2. Έγκριση έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής έτους 2015
3. Έγκριση πάγιας τακτικής ετήσιας συνδρομής μελών – συλλόγων στην Ομοσπονδία
4. Ετήσιος Ομοσπονδιακός διαγωνισμός – έκθεση έτους 2016
5. Παγκόσμιος διαγωνισμός – έκθεση έτους 2017 στην Ισπανία
6. Συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις αντιπροσώπων συλλόγων νομού Αττικής-Πειραιώς με εξουσιοδότηση

Το πρόγραμμα της Γενικής Συνέλευσης έχει ως ακολούθως:

10:15 - 10:30 Προσέλευση αντιπροσώπων συλλόγων
10:30 - 11:00 Ελεγχος ταυτοποίησης των αντιπροσώπων των μελών - συλλόγων
11:00            Έναρξη Γενικής Συνέλευσης

Παρακαλούνται όπως οι αντιπρόσωποι των συλλόγων ακολουθήσουν με σχολαστικότητα το ανωτέρω πρόγραμμα.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ έχουν όσοι σύλλογοι έχουν ενημερώσει την Ομοσπονδία με τους αντιπροσώπους τους και είναι ταμειακώς εντάξει.

Με εντολή του Δ.Σ

Παναγιώτης Μακρής
Γενικός Γραμματέας

Έκτακτη Γεν.Συνέλευση

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 19 Απριλίου 2015 και ώρα 11:00 στο Αιγάλεω και επί της οδού Αγίου Βασιλείου 19 θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα «Αναπλήρωση μελών Δ.Σ».

Συγκεκριμένα θα διεξαχθούν εκλογές για την αναπλήρωση τακτικού μέλους και συγκεκριμένα του υπεύθυνου δημοσίων σχέσεων και αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. Η θέση του υπεύθυνου δημοσίων σχέσεων θα αναπληρωθεί από τον υποψήφιο που θα πάρει τις περισσότερες ψήφους κατά την ψηφοφορία της έκτακτης γενικής συνέλευσης, ενώ θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι ως αναπληρωματικά μέλη και ανάλογα με τις ψήφους τους θα λάβουν τις θέσεις του 1ου, 2ου, 3ου, κλπ αναπληρωματικού μέλους αντίστοιχα. Η αναπλήρωση των μελών του Δ.Σ γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του καταστατικού της Ομοσπονδίας.

Όσοι αντιπρόσωποι των μελών – συλλόγων της Ομοσπονδίας επιθυμούν την υποψηφιότητα τους για την αναπλήρωση των μελών του Δ.Σ, παρακαλούνται να δηλώσουν την υποψηφιότητα τους έως και την Τετάρτη 8 Απριλίου 2015 στοe-mail του γενικού γραμματέα (secretary@fpo.gr).  Μετά από την ημερομηνία αυτή καμία υποψηφιότητα δεν θα γίνει δεκτή. Θεωρούμε ότι οι υποψήφιοι για τη θέση του υπεύθυνου διεθνών σχέσεων οφείλουν να γνωρίζουν αρκετά καλά μία τουλάχιστον ευρωπαϊκή γλώσσα.

Ενημερώνουμε τους συλλόγους ότι όσοι δεν έχουν αποστείλει λίστα με τους 7 αντιπροσώπους τους μαζί με το πρακτικό της Γενικής συνέλευσης που τους ανέδειξε έως την ημερομηνία διεξαγωγής της έκτακτης Γ.Σ της Ομοσπονδίας, δεν θα συμμετάσχουν σε αυτήν και κατ’ επέκταση στη διαδικασία της ψηφοφορίας.

Σελίδα 14 από 32