Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας

Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 26 Μαρτίου 2017 θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας και σε περίπτωση μη απαρτίας η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 2 Απριλίου 2017.

Η τοποθεσία, η ακριβής ώρα, η ατζέντα των θεμάτων, καθώς και το πρόγραμμα της Γενικής Συνέλευσης θα αποσταλεί στους συλλόγους με νεώτερο e-mail.
 
Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ έχουν οι αντιπρόσωποι των μελών - συλλόγων της Ομοσπονδίας που είναι τακτοποιημένο ταμειακώς και των οποίων (αντιπροσώπων) η θητεία είναι εντός της ημερομηνίας πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης.
 
Επισημαίνεται ότι η πληρωμή της ετήσιας συνδρομή των μελών - συλλόγων στην Ομοσπονδία μπορεί να γίνει λίγο πριν ξεκινήσει η Γενική Συνέλευση.
 
Με σχετικό e-mail της Ομοσπονδίας, οι σύλλογοι έχουν ενημερωθεί με τον τραπεζικό λογαριασμό και τη διαδικασία πληρωμής της ετήσιας συνδρομής τους.
 
Όσοι σύλλογοι θέλουν να ανανεώσουν τη θητεία όλων των αντιπροσώπων τους ή να αντικαταστήσουν κάποιους από τους αντιπροσώπους τους που η θητεία τους δεν έχει λήξει, παρακαλούνται να ενημερώσουν τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ της Ομοσπονδίας (secretary@fpo.gr) μέχρι και την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017. Για την αντικατάσταση κάποιων αντιπροσώπων τους απαιτείται έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου, ενώ για την ανανέωση της θητείας των αντιπροσώπων τους απαιτείται έγκριση από τη Γενική Συνέλευση του συλλόγου.
 

Τακτική ετήσια συνδρομή μελών - συλλόγων έτους 2017

Ενημερώθηκαν εγγράφως τα μέλη - σύλλογοι της Ομοσπονδίας για την τακτοποίηση της τακτικής συνδρομής τους για το έτος 2017.

Υπενθυμίζεται ότι η πληρωμή πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την διεξαγωγή της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας, που εκτιμάται να γίνει μέσα στο Μάρτιο του 2017 και σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως με νεώτερη ανακοίνωση.

 Εκ μέρους του Δ.Σ

Παναγιώτης Μακρής

Γενικός Γραμματέας

Ομοσπονδιακό Πρωτόκολλο Εκτροφέων

Ενημερώθηκαν εγγράφως τα μέλη - σύλλογοι της Ομοσπονδίας για την υποχρέωση της συμπλήρωσης και αποστολής στο γενικό γραμματέα της Ομοσπονδίας των στοιχείων των εκτροφέων τους που είναι ταμειακώς εντάξει για το έτος 2016, προκειμένου να συμπληρωθεί το τηρούμενο βιβλίο πρωτοκόλλου εκτροφέων των συλλόγων της Ομοσπονδίας.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού της Ομοσπονδίας τα μέλη - εκτροφείς των συλλόγων της Ομοσπονδίας είναι γραμμένα υποχρεωτικά στο Ομοσπονδιακό πρωτόκολλο εκτροφέων και διατηρούν το προσωπικό τους κωδικό αριθμό που είναι σταθερός και αμετάβλητος.

Εκ μέρους του Δ.Σ

Παναγιώτης Μακρής

Γενικός Γραμματέας

 

Ομοσπονδιακός Κανονισμός

Σας ενημερώνουμε ότι με ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 29-12-2016 εγκρίθηκε το σχέδιο του Κανονισμού με θέμα <Ομοσπονδιακή Τεχνική Διεύθυνση (ΟΜ.Τ.Δ) και Ομοσπονδιακές Τεχνικές Επιτροπές (ΟΜ.Τ.Ε)>.

Αποστείλαμε εγγράφως στα μέλη - συλλόγους το σχέδιο του κανονισμού, προκειμένου αφού το μελετήσουν προσεκτικά να μας υποβάλουν τυχόν προτάσεις τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας δίνει μεγάλη σημασία στην σπουδαιότητα του έργου των Ομοσπονδιακών Τεχνικών Επιτροπών και της Ομοσπονδιακής Τεχνικής Διεύθυνσης και για αυτό το λόγο πρότεινε στα μέλη - συλλόγους της Ομοσπονδίας να δείξουν μεγάλο ενδιαφέρον και σημασία, τόσο στην έγκριση του κανονισμού στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2017 (πιθανή ημερομηνία εντός του Μαρτίου), όσο και στην στελέχωσή των Ομοσπονδιακών Επιτροπών τους από εκτροφείς των συλλόγων τους που εκπληρούν τα προβλεπόμενα από το κανονισμό κριτήρια υποψηφιότητας τους.

Εκ μέρους του Δ.Σ

Παναγιώτης Μακρής

Γενικός Γραμματέας

Σελίδα 11 από 32