Σύνθεση Δ.Σ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ορνιθολογίας (Π.Ο.Ο)

 
Έπειτα από συνεδρίαση των μελών του ΔΣ της Ομοσπονδίας μας και την διενέργεια εκλογών σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού, η σύνθεση του νέου Δ.Σ της Π.Ο.Ο έχει ως εξής:
 
Πρόεδρος - Μπούρας Παύλος (ΕΛΙΤ)

Αντιπρόεδρος Α' - Μπέρδος Παναγιώτης (ΦΑΠ)

Αντιπρόεδρος Β' - Μαρτίκας Γεώργιος (ΣΦΩΠ)

Γενικός Γραμματέας - Φαλιέρης Ιωάννης (ΛΟΠΑΧ)

Ειδικός Γραμματέας - Παπαδάκης Κωνσταντίνος (ΣΦΩΠ)

Οργανωτικός Γραμματέας - Κατάκαλος Κωνσταντίνος (ΛΟΠΑΧ)

Ταμίας - Γάγας Σταύρος (ΕΣΕΜ)

Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων - Γιαννόπουλος Νικόλαος (ΣΦΩΠ)

Υπεύθυνος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων - Παπαδόπουλος Ιωάννης (ΟΕΜ)

Υπεύθυνος Εκδόσεων - Νικολογάννης Σωτήριος - (ΕΣΕΜ)

Υπεύθυνος Εφοδιασμού Υλικού - Γρηγοριάδης Παναγιώτης (ΕΣΕΜ)
 
 
Στα νέα μέλη του Δ.Σ ευχόμαστε <καλή επιτυχία> στα καθήκοντά τους.

Ενιαίο ψηφοδέλτιο για το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) και την Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε) - Διαδικασία εκλογής με επιστολή

 
Στις 19 Οκτωβρίου 2022 στάλθηκε στους συλλόγους της Ομοσπονδίας το ενιαίο ψηφοδέλτιο για το Δ.Σ και την Ε.Ε.
 
Στο e-mail που στάλθηκε στους συλλόγους υπάρχουν οδηγίες για την διαδικασία της εκλογής με επιστολή και αφορά τους συλλόγους εκτός νομού Αττικής και Πειραιώς, όπως αυτή περιγράφεται και στο καταστατικό της Ομοσπονδίας.
 
Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία της εκλογής Δ.Σ και Ε.Ε θα πραγματοποιηθεί στη Τακτική Γενική Συνέλευση στις 6/11 ή στην Επαναληπτική Γ.Σ στις 13/11/2022, εφόσον δεν υπάρχει η προβλεπόμενη απαρτία.

Παγκόσμιος διαγωνισμός - έκθεση πτηνών συντροφιάς στη Νάπολη της Ιταλίας τον Ιανουάριο του 2023

 
Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 14 Οκτωβρίου 2022 ενημερώθηκαν εγγράφως οι σύλλογοι της Ομοσπονδίας με το e-mail και τα αρχεία που παραλάβαμε από την COM και αναφέρονται στο αντικείμενο θέματος.
 
Τα αρχεία αυτά ήταν:
  1. Η αίτηση συμμετοχής των πτηνών στην εκδήλωση.
  2. Ο λογότυπος της εκδήλωσης.
  3. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης.
  4. Οι κατηγορίες των πτηνών που θα δηλωθούν για την εκδήλωση.

Σύγκλιση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ) της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ορνιθολογίας (Π.Ο.Ο.) έτους 2022

 
Στις 13 Οκτωβρίου 2022 ενημερώθηκαν εγγράφως οι σύλλογοι της Ομοσπονδίας για την σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας.
 
Στο e-mail που αποστάλθηκε στους συλλόγους αναφέρονται οι ημερομηνίες πραγματοποίησης της Γ.Σ (Τακτική και Επαναληπτική), η τοποθεσία, η ατζέντα των θεμάτων, το πρόγραμμα της εκδήλωσης, καθώς και άλλες συμπληρωματικές οδηγίες για την εύρυθμη λειτουργία της Γ.Σ.
 
Υπενθυμίζεται ότι η Γ.Σ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2002 (Τακτική) και σε περίπτωση μη απαρτίας την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022 (Επαναληπτική) στην Αθήνα.

Σελίδα 1 από 32