Συγκρότηση Ομάδας εργασίας για τη τροποποίηση του Καταστατικού της Ομοσπονδίας

Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε πενταμελής ομάδα εργασίας με σκοπό την σύνταξη νέου καταστατικού της Ομοσπονδίας και την προώθηση του για έγκριση στο Δ.Σ της Ομοσπονδίας.

Με πρόσφατη επιστολή ενημερώθηκαν τα μέλη - σύλλογοι της Ομοσπονδίας για τις εξι (6) φάσεις υλοποίησης του ανωτέρου έργου, που θεωρούμε ότι είναι υψίστης σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία της Ομοσπονδίας και των μελών - συλλόγων της. Για αυτό το λόγο τονίστηκε στα μέλη - συλλόγους ότι απαιτείται να δείξουν τη μέγιστη προσοχή και συμμετοχή τους με την αποστολή σχολίων ή παρατηρήσεων τους, προκειμένου το νέο καταστατικό να εξαλείψει προβλήματα ή δυσλειτουργίες και να είναι σύγχρονο με τα δεδομένα της εποχής μας.

Στη τελευταία φάση θα συγκληθεί Καταστατική Γενική Συνέλευση, εντός του Ιανουαρίου 2017, για την έγκριση του νέου καταστατικού από τη Γ.Σ, σύμφωνα με το άρθρο 35 του υπάρχοντος καταστατικού της Ομοσπονδίας

Με εντολή του Δ.Σ

Παναγιώτης Μακρής

Γενικός Γραμματέας

 

 

Διοικητικός Απολογισμός έργου Δ.Σ έτους 2015 - Προγραμματισμός έτους 2016

 

Σας ενημερώνουμε ότι απεστάλη στα μέλη - συλλόγους της Ομοσπονδίας ο διοικητικός απολογισμός του Δ.Σ για το έτος 2015 καθώς και ο προγραμματισμός δράσεών του για το έτος 2016. Ο εν λόγω διοικητικός απολογισμός - προγραμματισμός εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δ.Σ κατά τη τακτική του συνεδρίαση στις 28 Φεβρουαρίου 2016.

Επισημαίνεται ότι είναι η πρώτη φορά από την λειτουργία της Ομοσπονδίας που συντάσσεται διοικητικός απολογισμός και προγραμματισμός, εγκρίνεται ομόφωνα από το Δ.Σ και αποστέλλεται για ενημέρωση των μελών - συλλόγων της Ομοσπονδίας.

Με εντολή του Δ.Σ

Παναγιώτης Μακρής

Γενικός Γραμματέας

Ένταξη Νέων Συλλόγων στη Π.Ο.Ο

Σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ο, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2016, ενέκρινε ομόφωνα την αίτηση των παρακάτω συλλόγων στην Ομοσπονδία μας:

1. Ελληνικός Σύλλογος Εκτροφέων Καρδερίνας (Ε.Σ.Ε.Κ)

2. Εξωραϊστικός Παμπειραϊκός Σύλλογος Λευκής Περιστεράς <Η Ειρήνη>

3. Σύλλογος Αθλητικών Περιστεριών Περάματος


Στους νέους συλλόγους ευχόμαστε καλή επιτυχία στην εκπλήρωση των στόχων τους και ελπίζουμε σε άριστη συνεργασία τόσο με την Ομοσπονδία όσο και με τα υπόλοιπα μέλη - συλλόγους της Ομοσπονδίας.

Κατόπιν εντολής του Δ.Σ

Παναγιώτης Μακρής

Γενικός Γραμματέας

Διαγραφή Συλλόγων από τη Π.Ο.Ο

Σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ο, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2016, αποφάσισε ομόφωνα την διαγραφή των παρακάτω μελών - συλλόγων της:

1. Σύλλογος Φίλων Περιστεριών ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

2. Σύλλογος Ελλήνων Εκτροφέων Πτηνών Συντροφιάς (Σ.Ε.Ε.Π.Σ)

3. Ένωση Ορνιθολογίας Θεσσαλονίκης (Ε.Ο.Θ)

Η διαγραφή των μελών - συλλόγων έγινε σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού της Ομοσπονδίας, για μεν τους δύο πρώτους συλλόγους λόγω μη καταβολής της ετήσιας τακτικής συνδρομής έτους 2015 και για το τρίτο σύλλογο, λόγω αναστολής λειτουργίας του.

Ευχαριστούμε θερμά τους διαγραφέντες συλλόγους και τα μέλη τους για την συνεργασία που είχαμε όλο το χρονικό διάστημα που ανήκαν στην Ομοσπονδία μας και ευχόμαστε σε κάθε μέλος - εκτροφέα ατομική και οικογενειακή υγεία και ευτυχία.

 

Κατόπιν εντολής του Δ.Σ

Παναγιώτης Μακρής

Γενικός Γραμματέας

Σελίδα 9 από 25