Υποψηφιότητες για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) - Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε) της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ορνιθολογίας (Π.Ο.Ο)

 
Στις 21/9/2022 ενημερώθηκαν εγγράφως τα μέλη- σύλλογοι της Ομοσπονδίας για την υποβολή υποψηφιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ) και Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε) της Ομοσπονδίας, εν όψει της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του μηνός Νοεμβρίου 2022.
 
Παρακαλούνται οι σύλλογοι να υποβάλουν τις υποψηφιότητες εντός του χρονικού διαστήματος που προσδιορίστηκε από την Ομοσπονδία.

Αντιπρόσωποι συλλόγων στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ορνιθολογίας (Π.Ο.Ο.)

Σύμφωνα με το καταστατικό της Ομοσπονδίας μας, οι αντιπρόσωποι των συλλόγων στην Ομοσπονδία είναι επτά (7). Αυτοί εκπροσωπούν τον σύλλογο τους στην Ομοσπονδία συμμετέχοντας στις Γενικές Συνελεύσεις (Τακτικές ή Έκτακτες), ψηφίζοντας στην διαδικασία των εκλογών και κατεβαίνουν υποψήφιοι για τα αρμόδια όργανα της Ομοσπονδίας (Διοικητικό Συμβούλιο ή Εξελεγκτική Επιτροπή).

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2022 ενημερώθηκαν εγγράφως οι σύλλογοι της Ομοσπονδίας προκειμένου να αποστείλουν τους αντιπροσώπους τους στην Ομοσπονδία, εν όψει της Ετήσιας Τακτικής ή Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο δεύτερο δεκαήμερο του μηνός Νοεμβρίου 2022.

Ένταξη συλλόγου ΣΥ.Κ.Φ.Ε στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ορνιθολογίας (Π.Ο.Ο.)

Σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ο., που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 12 Ιουνίου 2021, ενέκρινε ομόφωνα την αίτηση του συλλόγου <Σύλλογος Καναρινιών Φωνής Ελλάδος - ΣΥ.Κ.Φ.Ε > με έδρα την Θεσσαλονίκη, για ένταξη του στην Π.Ο.Ο.

Ως ημερομηνία ένταξης του συλλόγου στην Π.Ο.Ο. θεωρείται η 7η Ιουνίου 2021. 

Ο νέος σύλλογος ΣΥ.Κ.Φ.Ε. είναι ισότιμο μέλος και έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους υπάρχοντες συλλόγους της Ομοσπονδίας, όπως αυτά απορρέουν από το καταστατικό της Ομοσπονδίας.

Στον νέο σύλλογο ευχόμαστε καλή επιτυχία στην εκπλήρωση των στόχων του και ελπίζουμε σε άριστη συνεργασία τόσο με την Ομοσπονδία όσο και με τα υπόλοιπα μέλη - συλλόγους της Ομοσπονδίας.

Eκδήλωση επιθυμιών ανάληψης ομοσπονδιακών διαγωνισμών - εκθέσεων έτους 2020

Ενημερώθηκαν οι σύλλογοι της Ομοσπονδίας μας για την επιθυμία ανάληψης ομοσπονδιακών διαγωνισμών - εκθέσεων για το έτος 2020 που οφείλουν να το δηλώσουν εγγράφως μέχρι 30 Ιουλίου 2020.

Η έγγραφη δήλωση θα περιλαμβάνει την επιθυμία του συλλόγου και τις κατηγορίες των πτηνών (πχ. D,E,F, .....) που θα συμμετέχουν, την εκτιμώμενη ημερομηνία της εκδήλωσης και την πόλη ή την περιοχή που θα γίνει η εκδήλωση.

Οι επιθυμίες των συλλόγων θα τεθούν για έγκριση από τη Τακτική Γενική Συνέλευση, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, και εφόσον οι επιθυμίες για μία κατηγορία πτηνών είναι περισσότερες από μία (πχ 2 σύλλογοι θελήσουν να αναλάβουν ομοσπονδιακό διαγωνισμό - έκθεση για κατηγορίες D,E,F,G).

Σε περίπτωση που η επιθυμία για μία ή περισσότερες κατηγορίες πτηνών είναι μόνο από ένα σύλλογο, τότε η απόφαση θα ληφθεί από το Δ.Σ της Ομοσπονδίας.

Σελίδα 2 από 32