Εκπαίδευση Δοκίμων Κριτών

Ένα νέο, φρέσκο και ενδιαφέρον πρόγραμμα εκπαίδευσης δοκιμών κριτών πτηνών συντροφιάς σε δύο επίπεδα, το Βασικό και το Προχωρημένο, θα είναι διαθέσιμο σύντομα από την Ένωση των Κριτών της Ομοσπονδίας. Το νέο πρόγραμμα θα σταλεί στο Δ.Σ και τους Συλλόγους της Ομοσπονδίας και ελπίζουμε να εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση και να αναρτηθεί σύντομα στο fb.

Στέφανος Κουδής
Πρόεδρος της Ένωσης των Κριτών Π.Ο.Ο.

Κωδικοί Συλλόγων της Π.Ο.Ο

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 19/9/2018, καθιερώνονται οι παρακάτω κωδικοί συλλόγων για την Π.Ο.Ο:

Α/Α

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ

1

ΕΛΙΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ ΤΙΜΠΡΑΝΤΟ

ST

2

ΕΛΚΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΚΑΝΑΡΙΝΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

EL

3

ΕΛΣΥΤΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΙΜΠΡΑΔΟΣ

LT

4

ΕΣΕΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ ΚΑΡΔΕΡΙΝΑΣ

CA

5

ΕΣΕΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ ΜΑΛΙΝΟΥΑ

ES

6

ΛΟΠΑΧ

ΛΕΣΧΗ ΟΙΚΟΣΙΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΑΧΑΙΑΣ

LP

7

ΛΟΧ

ΛΕΣΧΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

LX

8

ΟΕΜ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ ΜΑΛΙΝΟΥΑ

OM

9

ΠΕΣΥΠ

ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΗΝΩΝ -ΑΡΓΟΣ

PY

10

ΣΕΜΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ ΜΑΛΙΝΟΥΑ

EM

11

ΣΠΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

AP

12

ΣΠΝΠ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΦΙΛΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ

NP

13

ΣΦΟΠ&ΔΠΧΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΟΙΚΟΣΙΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ & ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ-ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

XP

14

ΣΦΠ ΣΧΙΣΤΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝ ΣΧΙΣΤΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

SP

15

ΣΦΩΠ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΩΔΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ

SF

16

ΦΑΠ

ΦΙΛΟΙ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ

WB

17

ΦΟΠΒΑ

ΦΙΛΟΙ ΟΙΚΟΣΙΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

VA

18

ΦΩΠΔΩ

ΦΙΛΟΙ ΩΔΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

DW

Κατάρτιση Ημερολογίου Διαγωνισμών - Εκθέσεων Συλλόγων της Π.Ο.Ο για το 2018

Στις 11/9/2018 ενημερώθηκαν τα μέλη - σύλλογοι της Ομοσπονδίας να αποστείλουν τα απαραίτητα στοιχεία συμπληρωμένα σε τυποποιημένη φόρμα που τους στάλθηκε, προκειμένου στη συνέχεια η Ομοσπονδία να καταρτίσει το ημερολόγιο με τους διαγωνισμούς - εκθέσεις των συλλόγων για το έτος 2018 και να το προβάλλει στην ιστοσελίδα και το facebook της.

Κανονισμός Ομοσπονδιακού Τεχνικού Συμβουλίου (ΟΜ.Τ.Σ) και Ομοσπονδιακών Τεχνικών Επιτροπών (ΟΜ.Τ.Ε)

Οι Ομοσπονδιακές Τεχνικές Επιτροπές (ΟΜ.Τ.Ε) είναι το τεχνικό όργανο της Ομοσπονδίας που σκοπό έχει την συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία, ταξινόμηση, επισημοποίηση και ενημέρωση όλων των χρήσιμων πληροφοριών που άπτονται στην διαχείριση των εκτρεφόμενων πτηνών συντροφιάς. Τέτοιες πληροφορίες είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα (standards), η καρτέλα κρίσης/ βαθμολογία, η διάμετρος του κλειστού δακτυλιδιού που φέρει το κάθε πτηνό συντροφιάς, οι ιδιαιτερότητες της κάθε ποικιλίας, κ.λ.π. Η διάρθρωση της κάθε ΟΜ.Τ.Ε γίνεται από έμπειρους και αναγνωρισμένους εκτροφείς πτηνών συντροφιάς των μελών - συλλόγων της Ομοσπονδίας. Η κάθε ΟΜ.Τ.Ε αποτελείται από τον πρόεδρο, τον γραμματέα και τα μέλη της και η θητεία τους διαρκεί για πέντε (5) χρόνια.

Το Ομοσπονδιακό Τεχνικό Συμβούλιο (ΟΜ.Τ.Σ) είναι το τεχνικό όργανο της Ομοσπονδίας που διοικεί και κατευθύνει στο έργο τους τις ΟΜ.Τ.Ε. Αποτελείται από τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό Συντονιστή, ως πρόεδρο που είναι μέλος του Δ.Σ, τον γραμματέα και τους προέδρους των ΟΜ.Τ.Ε, ως μέλη, και η θητεία του διαρκεί για πέντε (5) χρόνια.

Ο κανονισμός του ΟΜ.Τ.Σ και των ΟΜ.Τ.Ε εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας που πραγματοποιήθηκε στις 2 Απριλίου 2017 και βρίσκεται αναρτημένος ως .pdf αρχείο στην ενότητα <Τεχνικές Επιτροπές>.

Σελίδα 8 από 32