Μηχανογραφική εφαρμογή και βάση δεδομένων siscom της C.O.M

 
Ενημερώθηκαν εγγράφως, στις 29-10-2019, οι σύλλογοι της Π.Ο.Ο για την μηχανογραφική εφαρμογή και βάση δεδομένων της C.O.M.
 
Δόθηκε μία γενική περιγραφή των δυνατοτήτων της συγκεκριμένης εφαρμογής και των προϋποθέσεων για την χρήση της από τους συλλόγους της Ομοσπονδίας.
 
Επισημάνθηκε στους συλλόγους της Π.Ο.Ο η υποχρέωση συμπλήρωσης των στοιχείων των μελών τους (στα αγγλικά), προκειμένου να αποσταλούν έγκαιρα στην COM, μέσω της COM Hellas, για να έχουν την δυνατότητα συμμετοχής τους στο παγκόσμιο διαγωνισμό - έκθεση που θα γίνει στην Πορτογαλία, τον Ιανουάριο του 2020.

Αποστολή πρακτικού Γενικής Συνέλευσης 12/5/2019 και ενιαίου πρακτικού εφορευτικής επιτροπής της Π.Ο.Ο.

 
Ενημερώθηκαν στις 23/7/2019 με e-mail οι σύλλογοι της Π.Ο.Ο. με το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης της 12/5/2019 και του ενιαίου πρακτικού της εφορευτικής επιτροπής που διεξήγαγε τις εκλογές.
 
Στους συλλόγους δόθηκαν οδηγίες για το χειρισμό των ανωτέρω δύο εγγράφων.
 
 

Αναθεώρηση του Καταστατικού της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ορνιθολογίας (Π.Ο.Ο)

Με πρόσφατη απόφαση του νέου Δ.Σ της Ομοσπονδίας, αποφασίστηκε η αναθεώρηση του καταστατικού της Ομοσπονδίας.

Στις 9 Ιουλίου 2019 ενημερώθηκαν οι σύλλογοι της ομοσπονδίας για τις προτεινόμενες δράσεις που θα δρομολογηθούν για την επίτευξη της αναθεώρησης του καταστατικού.

Για το λόγο αυτό, συγκροτήθηκε 5μελής επιτροπή η οποία θα καταρτήσει το νέο καταστατικό και θα το υποβάλλει σε προκαθορισμένο χρόνο στο Δ.Σ και στη συνέχεια στους συλλόγους της Ομοσπονδίας.

Μετά την υλοποίηση των ανωτέρω, θα συγκληθεί Καταστατική Γενική Συνέλευση για την οριστικοποίηση του νέου Καταστατικού.

Το Δ.Σ της Ομοσπονδίας θεωρεί ότι η δημιουργία ενός νέου και δίκαιου καταστατικού προσαρμοσμένου στα δεδομένα της εποχής μας είναι υψίστης σημασίας, τόσο για την εύρυθμη λειτουργία της Ομοσπονδίας, αλλά και των μελών - συλλόγων της, για αυτό το λόγο ζητά από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να επιδείξουν την ανάλογη συνέπεια, σοβαρότητα και υπευθυνότητα.

Κατάρτιση Ημερολογίου Διαγωνισμών - Εκθέσεων Συλλόγων της Π.Ο.Ο για το 2019

Ενημερώθηκαν οι σύλλογοι της Ομοσπονδίας για την κατάρτιση του ημερολογίου των διαγωνισμών - εκθέσεων τους. Οι σύλλογοι που θα πραγματοποιήσουν εφέτος διαγωνισμό και έκθεση οφείλουν να συμπληρώσουν το συνημμένο αρχείο που τους στάλθηκε και να το αποστείλουν στον γενικό γραμματέα της Ομοσπονδίας.

Στη συνέχεια για κάθε σύλλογο που αποστέλλει την εκδήλωση του, αυτή θα αναρτάται στην ιστοσελίδα και στο facebook της Ομοσπονδίας.

Τέλος, ενημερώθηκαν οι σύλλογοι της Ομοσπονδίας ότι δύνανται να αναρτώνται αφίσες ή ειδοποιήσεις των εκδηλώσεων τους, τόσο στην ιστοσελίδα, όσο και στο facebοok της Ομοσπονδίας,

Σελίδα 5 από 32