Διοικητικός απολογισμός έτους 2018 & Προγραμματισμός δράσεων έτους 2019 της Π.Ο.Ο.

 

Σας ενημερώνουμε ότι στάλθηκε με e-mai (1/4/2019) στα μέλη - συλλόγους της Ομοσπονδίας ο διοικητικός απολογισμός έτους 2018 και προγραμματισμός δράσεων έτους 2019, όπως εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ από το Δ.Σ της Ομοσπονδίας στην τακτική συνεδρίαση του στις 28 Μαρτίου 2019.

Αντιπρόσωποι Συλλόγων στην Π.Ο.Ο

Στις 1/4/2019 ενημερώθηκαν εγγράφως οι σύλλογοι της Ομοσπονδίας, για ποιους αντιπροσώπους τους έχει λήξει η θητεία τους στην Ομοσπονδία. Παρακαλούνται οι σύλλογοι αυτοί να αποστείλουν μέχρι τις 20/4/2019 τους νέους αντιπροσώπους τους.

Όσοι σύλλογοι έχουν ανανεώσει την θητεία των αντιπροσώπων τους, μπορούν αν το επιθυμούν να αλλάξουν κάποιους από τους αντιπροσώπους τους, με εντολή του Δ.Σ και με ταυτόχρονη ενημέρωση της Ομοσπονδίας.

Επισημάνθηκε στους συλλόγους ότι αν δεν αποστείλουν έγκαιρα τα ονοματεπώνυμα των νέων αντιπροσώπων τους δεν μπορούν να συμμετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Μαϊου ή στις 12 Μαϊου 2019 εφόσον δεν υπάρξει απαρτία της πρώτης Γ.Σ, καθώς και να θέσουν υποψηφιότητα για το νέο Δ.Σ ή την Ε.Ε.

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Π.Ο.Ο. έτους 2019 (ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ)

Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 5 Μαίου 2019 και ώρα 09:15 στο γραφείο συνδέσμων διαιτητών ποδοσφαίρου Πειραιά, επί της οδού Γούναρη 31-33, 7ος όροφος, στον Πειραιά, θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει η προβλεπόμενη από το καταστατικό της Ομοσπονδίας απαρτία, θα πραγματοποιηθεί Επαναληπτική Γ.Σ την επόμενη Κυριακή 12 Μαίου 2019, την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος.

Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι τα παρακάτω:

1. Έγκριση διοικητικού και οικονομικού απολογισμού έτους 2018 - Προγραμματισμός δράσεων έτους 2019,
2. Ενημέρωση για το παγκόσμιο διαγωνισμό - έκθεση πτηνών συντροφιάς έτους 2019 στην Ολλανδία,
3. Έγκριση συμμετοχής στο παγκόσμιο διαγωνισμό - έκθεση πτηνών συντροφιάς έτους 2020 στην Πορτογαλία,
4. Κατάργηση της διαδικασίας επανένταξης συλλόγων στην Π.Ο.Ο. που είχε ψηφιστεί στην Γ.Σ έτους 2018,
5. Έγκριση του προγράμματος εκπαίδευσης των δόκιμων κριτών - τροποποίηση του κανονισμού της Ένωσης των κριτών,
6. Ανάθεση του ομοσπονδιακού διαγωνισμού - έκθεσης πτηνών συντροφιάς,
7. Διεξαγωγή πανελλαδικού διαγωνισμού - έκθεσης πτηνών συντροφιάς σε συνεργασία με την Ε.Ο.Ο.,
8. Καθορισμός της τακτικής ετήσιας συνδρομής των μελών - συλλόγων,
9. Έγκριση έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής έτους 2018 και απαλλαγή ευθυνών απερχόμενου Δ.Σ.
10. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής,
11. Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ) και Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε).

Το πρόγραμμα της Γενικής Συνέλευσης έχει ως ακολούθως:

09:15 - 09:30 Προσέλευση αντιπροσώπων μελών - συλλόγων
09:30 - 09:45 Έλεγχος ταυτοποίησης των αντιπροσώπων των μελών - συλλόγων, πληρωμή τακτικής συνδρομής έτους 2018 (για όσους συλλόγους δεν έχουν πληρώσει)
09:50  Έναρξη Γενικής Συνέλευσης

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ έχουν οι αντιπρόσωποι των μελών - συλλόγων της Ομοσπονδίας που ο σύλλογος τους είναι ταμειακώς τακτοποιημένος για το έτος 2018 και η θητεία των αντιπροσώπων είναι εντός της ημερομηνίας πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης.

Επισημαίνεται ότι η πληρωμή των 40 ευρώ ως τακτική συνδρομή των μελών - συλλόγων στην Ομοσπονδία για το έτος 2018 μπορεί να γίνει λίγο πριν ξεκινήσει η Γενική Συνέλευση, για όσους συλλόγους δεν έχουν πληρώσει την συνδρομή τους.

 

Επανένταξη συλλόγου Π.Ο.Κ. στην Π.Ο.Ο.

Σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ο., που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019, ενέκρινε ομόφωνα την αίτηση του συλλόγου <Παγκρήτιος Όμιλος Καναρινοφίλων - Π.Ο.Κ.> για επανένταξη του στην Π.Ο.Ο.

Στον νέο σύλλογο ευχόμαστε καλή επιτυχία στην εκπλήρωση των στόχων του και ελπίζουμε σε άριστη συνεργασία τόσο με την Ομοσπονδία όσο και με τα υπόλοιπα μέλη - συλλόγους της Ομοσπονδίας.

Σελίδα 7 από 32